RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
To jest wersja archiwalna z dnia 27.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano Postanowienie z dn. 29.12.2011 r. znak:RB.6220.17.2011 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 62/4, 63/4, 124 ob. geodezyjny Krzyżanów, gm. Wola Krzysztoporska do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Decyzje środowiskowe

  

 

 

 Opublikował: Paulina Dzik
Publikacja dnia: 27.12.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 06.07.2011
Dokument oglądany razy: 1 057