RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 


  

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1) Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego,
2) Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu:

  • poniedziałek: 900 - 1700
  • wtorek - piątek: 700 - 1500

do Sekretariatu Urzędu Gminy na następujących nośnikach danych:

  • dyskietka 1,44 MB
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

   

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 30.09.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 30.09.2011
Dokument oglądany razy: 2 970