RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Naprawa usterek ujawnionych podczas eksploatacji zespołu sanitarno-szatniowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

UZP.271.14P.2011


Wola Krzysztoporska, dnia 10.06.2011 r.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759. z późn. zm.)

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Gmina Wola Krzysztoporska
Adres: ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
Godziny urzędowania: poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek – piątek 7:30 – 15:30
Strona internetowa: www.wola-krzysztoporska.pl
e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

Nazwa postępowania: Przedmiotem zamówienia jest naprawa usterek ujawnionych podczas eksploatacji zespołu sanitarno-szatniowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej.


Uprzejmie informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

Opublikował: Aleksandra Sęk
Publikacja dnia: 10.06.2011 12:08
Dokument oglądany razy: 3803
Nie podlega Ustawie