RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Wola Krzysztoporska dnia 10.05.2011 r.


UZP. 271.11P.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami )


Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Gmina Wola Krzysztoporska
adres: ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
godziny urzędowania: poniedziałek 9:00- 17:00
wtorek- piątek 7:30 15:30
strona internetowa: www.wola-krzysztoporska.pl
e-mail: sekretariat@ug.wola-krzysztoporska.pl

Nazwa postępowania: Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy.


Uprzejmie informuję, że została wybrana oferta firmy :

„GRUPA GUMUŁKA AUDYT” Spółka z o.o.
ul. Jana Matejki 4
40-077 Katowice

za cenę: 1 825,32 zł brutto za dwa zadania audytowe.

Opublikował: Aleksandra Sęk
Publikacja dnia: 20.05.2011 13:39
Dokument oglądany razy: 4109
Nie podlega Ustawie