RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu Szkoły Podstawowej w Parzniewicach na podstawie załączonego przedmiaru i opisu robót.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

UZP.271.27P.2011


Wola Krzysztoporska, dnia 08.08.2011 r.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759. z późn. zm.)

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Gmina Wola Krzysztoporska
Adres: ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
Godziny urzędowania: poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek – piątek 7:30 – 15:30
Strona internetowa: www.wola-krzysztoporska.pl
e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl


Nazwa postępowania: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu Szkoły Podstawowej w Parzniewicach na podstawie załączonego przedmiaru i opisu robót.

Uprzejmie informuję, że wskutek braku ofert postępowanie zostało unieważnione.

Opublikował: Aleksandra Sęk
Publikacja dnia: 08.08.2011 17:14
Dokument oglądany razy: 3798
Nie podlega Ustawie