RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Wykonanie projektu rewaloryzacji zabytkowego parku w Parzniewicach Małych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

UZP.271.2.1.2015
Wola Krzysztoporska dnia 22.01.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
I ZAWARCIU UMOWY

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska
www.wola-krzysztoporska.bipst.pl
sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
tel. (44) 616 39 61
fax (44) 616 39 60
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek – piątek 7:30-15:30


Nazwa postępowania: Wykonanie projektu rewaloryzacji zabytkowego parku
w Parzniewicach Małych

Uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrana została oferta firmy:
EKO-STYL
Pracownia Architektury Krajobrazu
Ul. Szkolna 25
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Za cenę brutto: 33 210,00 zł
Umowa z w/w firmą została zawarta w dniu 22.01.2015r.

Opublikował: Anita Rojek
Publikacja dnia: 28.01.2015 11:34
Dokument oglądany razy: 2848
Nie podlega Ustawie