RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Wykonanie elementów kanalizacji deszczowej na terenie plaówki oswiatowej w Gomulinie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


UZP. 271.31.2011 Wola Krzysztoporska 29.07.2011 r.


ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY


Podstawa prawna: art 67 ust 1 pkt 55 ustawy: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Gmina Wola Krzysztoporska
adres: ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
godziny urzędowania poniedziałek 9: 00-17:00
wtorek-piątek 7:30 15:30
strona internetowa: www.wola-krzysztoporska.pl
e-mail: sekretariat@ug.wola-krzysztoporska.pl


Nazwa postępowania: Wykonanie elementów kanalizacji deszczowej na terenie placówki oświatowej w Gomulinie.


Podstawa prawna: art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu w dniu 20.07.2011 r. została zawarta umowa z firmą:

EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A.
Ul. Postępu 5A
02-676 Warszawa

Za cenę: 63 000,00 zł brutto

Opublikował: Anita Prochoń
Publikacja dnia: 29.07.2011 13:48
Dokument oglądany razy: 4010
Podlega Ustawie