RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Wola Krzysztoporska dnia 25.07.2011 r.

Znak Sprawy UZP. 271.18.2011


ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

Podstawa prawna: art 92 ustawy: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Gmina Wola Krzysztoporska
adres: ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
godziny urzędowania poniedziałek 9: 00-17:00
wtorek-piątek 7:30 15:30
strona internetowa: www.wola-krzysztoporska.pl
e-mail: sekretariat@ug.wola-krzysztoporska.pl

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu księgowości od podstaw 2
Uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu w dniu 22.07.2011 r. została zawarta umowa z firmą:

Zakład Doskonalenia zawodowego w Łodzi
Ul. Łąkowa4
90-563 łódź

Za cenę: 1 050,00 zł brutto za przeszkolenie 1 osoby ( słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt i 00/100 złotych)

Opublikował: Anita Prochoń
Publikacja dnia: 27.07.2011 08:31
Dokument oglądany razy: 3872
Podlega Ustawie