RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY: przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 2

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Wola Krzysztoporska dnia 25.07.2011 r.

Znak Sprawy UZP. 271.19.2011


ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

Podstawa prawna: art 92 ustawy: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Gmina Wola Krzysztoporska
adres: ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
godziny urzędowania poniedziałek 9: 00-17:00
wtorek-piątek 7:30 15:30
strona internetowa: www.wola-krzysztoporska.pl
e-mail: sekretariat@ug.wola-krzysztoporska.pl

Nazwa postępowania: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 2

Część I. Przeprowadzenie szkolenia : „Prawo jazdy kat. B”
Uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu w dniu 22.07.2011 r. została zawarta umowa z firmą:
AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
„OLIMP” s.c.
Al. Armii Krajowej 22A
97-300 Piotrków Tryb.

za cenę: 1 464,00 zł brutto za przeszkolenie 1 osoby ( słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery i 00/100 złotych)

Część II. Przeprowadzenie szkolenia : „Przedstawiciel handlowy”
Uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu w dniu 22.07.2011 r. została zawarta umowa z firmą:

AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
„OLIMP” s.c.
Al. Armii Krajowej 22A
97-300 Piotrków Tryb.

za cenę: 1 320,00 zł brutto za przeszkolenie 1 osoby ( słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia i 00/100 złotych)

Opublikował: Anita Prochoń
Publikacja dnia: 25.07.2011 10:47
Dokument oglądany razy: 3708
Podlega Ustawie