RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY: Przeprowadzenie szkolenia : „Prawo jazdy kat. B”

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

UZP. 271.10.2011 Wola Krzysztoporska 25.05.2011 r.

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

Podstawa prawna: art 92 ustawy: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Gmina Wola Krzysztoporska
adres: ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
godziny urzędowania poniedziałek 9: 00-17:00
wtorek-piątek 7:30 15:30
strona internetowa: www.wola-krzysztoporska.pl
e-mail: sekretariat@ug.wola-krzysztoporska.pl


Nazwa postępowania: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia „Doradca handlowy z prawem jazdy kat. B”


Część I. Przeprowadzenie szkolenia : „Prawo jazdy kat. B”

Uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu w dniu 18.05.2011 r. została zawarta umowa z firmą:


AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
„OLIMP” s.c.
Al. Armii Krajowej 22A
97-300 Piotrków Tryb.

za cenę: 1 564,00 zł brutto za przeszkolenie 1 osoby ( słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt cztery i 00/100 złotych)


Opublikował: Anna Owczarek
Publikacja dnia: 25.05.2011 10:52
Dokument oglądany razy: 4275
Podlega Ustawie