RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY:

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Wola Krzysztoporska dnia 21.07.2011 r.


UZP. 271.16.2011

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

Podstawa prawna: art 92 ustawy: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Gmina Wola Krzysztoporska
adres: ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
godziny urzędowania poniedziałek 9: 00-17:00
wtorek-piątek 7:30 15:30
strona internetowa: www.wola-krzysztoporska.pl
e-mail: sekretariat@ug.wola-krzysztoporska.pl


Nazwa postępowania: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi maszyn ciężkich 2.


Uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu w dniu 14.072011 r. została zawarta umowa z firmą:


norbert –adr Norbert Świderek
Ul. Juranda 20a
97-400 Bełchatów

za cenę: 3 579,81  zł brutto za przeszkolenie 1 osoby ( słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt i 50/100 złotych)

Opublikował: Anita Prochoń
Publikacja dnia: 21.07.2011 15:13
Dokument oglądany razy: 3993
Podlega Ustawie