RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY: zamówienie uzupełniające z zakresu szkolenia kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacją paznokci

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Wola Krzysztoporska dnia 25.05.2011 r.
Znak Sprawy UZP.271.9.2.2011

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Gmina Wola Krzysztoporska
adres: ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
godziny urzędowania poniedziałek 9: 00-17:00
wtorek-piątek 7:30 15:30
strona internetowa: www.wola-krzysztoporska.pl
e-mail: sekretariat@ug.wola-krzysztoporska.pl


Podstawa prawna: art 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Nazwa postępowania: zamówienie uzupełniające z zakresu szkolenia kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacją paznokci


Uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu w dniu 19.05.2011 r. została zawarta umowa z firmą:


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
Ul. Łąkowa 4
90-563 Łódź

za cenę: 2 250,00 zł brutto za przeszkolenie 1 osoby ( słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt i 00/100 złotych)


W ramach zamówienia uzupełniającego przeszkolone będą 2 osoby.

Opublikował: Anna Owczarek
Publikacja dnia: 25.05.2011 09:50
Dokument oglądany razy: 4101
Podlega Ustawie