RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
To jest wersja archiwalna z dnia 15.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych pracowników referatu

Referat Gospodarki Komunalnej

  

Sławomir Wach p. o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - tel. 44 6163 726
- uzgadnianie dokumentacji technicznej oraz wydawanie warunków technicznych do projektowanych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

Stanisława Zelcer - tel. 44 6163 997
- zawieranie umów, oraz prowadzenie rozliczeń z odbiorcami usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Kontakt alarmowy
- dla ujęć: Jeżów, Woźniki, Parzniewice - Wiesław Szafrański (konserwator) – kom. 665 303 552
- dla ujęć: Kacprów, Rokszyce, Gomulin - Arkadiusz Szmalec (konserwator) - kom. 697 607 647

  


  

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

- obsługa, konserwacja oraz utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także powiązanych z nimi urządzeń wodnych i kanalizacyjnych,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków,
- uzgadnianie dokumentacji technicznej oraz wydawanie warunków technicznych do projektowanych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych,
- dokonywanie odbiorów technicznych nowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych,
- wykonywanie włączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nowych przyłączy,
- zawieranie umów z odbiorcami usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 


  

Gmina Wola Krzysztoporska prowadzi eksploatacje pięciu własnych ujęć wody położonych w miejscowościach: Jeżów, Woźniki, Kacprów, Rokszyce, Gomulin, oraz jednego ujęcia wody położonego w miejscowości Parzniewice, stanowiącego współwłasność gmin Wola Krzysztoporska, Bełchatów i Kluki. Gmina eksploatuje również jedną oczyszczalnię ścieków położoną w miejscowości Wola Krzysztoporska.

  

Ujęcie wody w Jeżowie
Roczna produkcja wody wynosi ok. 130 000 m3. Długość sieci 45 km. Ujecie zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Krzyżanów, Piaski, Glina, Siomki, Jeżów, Gąski, Bujny.

  

Ujęcie wody w Woźnikach
Roczna produkcja wody wynosi ok. 72 000 m3. Długość sieci 34 km. Ujęcie zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Stradzew, Mzurki, Budków, Woźniki, Woźniki Kol., Mąkolice, Mąkolice Kol., Piekary.

 

Ujęcie wody w Kacprowie
Roczna produkcja wody wynosi ok. 173 000 m3. Długość sieci 39 km. Ujęcie zaopatruje w wodę następujące miejscowości:, Kol. Gąski, Kacprów, Radziątków, Kol. Bogdanów, Kozierogi, Krężna, Krężna Kol., Wola Krzysztoporska.

  

Ujęcie wody w Rokszycach
Roczna produkcja wody wynosi ok. 80 000 m3. Długość sieci 26 km. Ujęcie zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Rokszyce I, Rokszyce II, Oprzężów, Oprzężów Kol., Wola Rokszycka, Kargał Las, Piekarki.

  

Ujęcie wody w Gomulinie
Roczna produkcja wody wynosi ok. 102 000 m3. Długość sieci 22km. Ujęcie zaopatruje wodę następujące miejscowości: Gomulin, Gomulin Kol., Żachta, Praca, Majków Duży, Dąbrówka.

  

Ujęcie wody w Parzniewicach
Roczna produkcja wody wynosi ok. 580 000 m3. Długość sieci na terenie Gminy Wola Krzysztoporska 79 km. Ujęcie zaopatruje w wodę Gminę Bełchatów oraz następujące miejscowości z Gminy Wola Krzysztoporska: Blizin, Bogdanów, Borowa, Kamienna, Laski, Ludwików, Miłaków, Moników, Pawłów Górny, Pawłów Dolny, Parzniewiczki, Poraj, Parzniewice Duże, Parzniewice Małe

  

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 15.05.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 07.05.2011
Dokument oglądany razy: 3 545