RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Referat Podatków i Opłat

Dane kontaktowe, zadania, formularze

  

KIEROWNIK - Robert Pielużek, r.pieluzek@wola-krzysztoporska.pl, tel. 44 616-39-88, pok. 4
- egzekucja należności
- podatek od środków transportu

Beata Piecyk tel. 44 616-39-87, pok. 4
- egzekucja należności
Małgorzata Grabowska, tel. 44 616-39-70, pok. 3
- podatek od osób prawnych
- ewidencja zobowiązań pieniężnych

Monika Wiśniewska, tel. 44 616-39-69, pok. 3
- podatek od osób fizycznych
- wydawanie zaświadczeń
- umorzenia i odroczenia podatku
- rozkładanie na raty należności podatkowych

Bożena Ginglas, tel. 44 616-39-69, pok. 3
- podatek od osób fizycznych
- wydawanie zaświadczeń
- umorzenia i odroczenia podatku
- rozkładanie na raty należności podatkowych

Elżbieta Świerk, tel. 44 616-39-70, pok. 3
- obsługa kasowa

  


  

Do zadań Referatu Podatków i Opłat należy:
1) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego od środków transportowych oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a szczególności:
a) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
b) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
c) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
3) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
4) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
5) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat;
6) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat;
7) wydawanie zaświadczeń w zakresie obowiązku podatkowego o figurowaniu w ewidencji podatkowej, o nie zaleganiu w podatkach i innych zaświadczeń podatkowych;
8) występowanie z wnioskami o prowadzenie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego;
9) prowadzenie ewidencji księgowej opłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania we własność;
10) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
11) prowadzenie obsługi kasy.

 


  

  

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 15.02.2016
Podpisał: Robert Pielużek
Dokument z dnia: 07.05.2011
Dokument oglądany razy: 5 742