RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Referat Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy Zawnętrznych i Promocji

  

Dane kontaktowe:

KIEROWNIK - Bogusława Gaworowska, tel. 44 616-39-76, b.gaworowska@wola-krzysztoporska.pl, pok. 13

Adrianna Drzynicka-Kania, tel. 44 616-39-78, a.drzynicka-kania@wola-krzysztoporska.pl, pok. 13


- fundusze unijne

Anita Rojek, tel. 44 616-39-78, a.rojek@wola-krzysztoporska.pl, pok. 13

  - zamówienia publiczne

Anna Wiktorowicz, tel. 44 616-39-78, a.wiktorowicz@wola-krzysztoporska.pl, pok. 13

- promocja

Małgorzata Grabowskatel. 44 616-39-76, m.grabowska@wola-krzysztoporska.pl, pok. 13

- dotacje

-zamówienia publiczne


  

Do zadań Referatu Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy Zawnętrznych
i Promocji należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych:
a) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji gminnych w zakresie spraw nie objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
2) pozyskiwanie środków finansowych:
a) prognozowanie, opracowywanie i koordynowanie projektów kierowanych do funduszy unijnych oraz przedsięwzięć możliwych do sfinansowania ze środków pochodzących z innych źródeł,
b) prowadzenie działalności związanej z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na potrzeby inwestycyjne Gminy;
3) prowadzenie prac związanych z promocją Gminy:
a) gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
b) pomoc w przygotowaniu notatek i informacji do środków masowego przekazu,
c) organizowanie współpracy Gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z zagranicą,
d) prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów dla terenu Gminy,
e) redagowanie biuletynu informacyjnego Gminy;
4) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia;
5) prowadzenie spraw z zakresu turystki.

  Opublikował: Anita Rojek
Publikacja dnia: 16.11.2015
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 07.05.2011
Dokument oglądany razy: 5 604