RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Zgromadzenia

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – gminne centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.


Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przyjmuje:

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

- na numer telefaksu: 44 6163960
- e-mail: m.ogrodnik@wola-krzysztoporska.plOpublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 28.10.2015
Podpisał: Marek Ogrodnik
Dokument z dnia: 28.10.2015
Dokument oglądany razy: 1 090