RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
To jest wersja archiwalna z dnia 13.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska - 2011 r.

 1. Zarzadzenie nr 1/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont w Gminie Wola Krzysztoporska
 2. Zarzadzenie nr 2/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Wola Krzysztoporska dla Projektu: 'Moja szansa na dobrą pracę'
 3. Zarzadzenie nr 3/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie: przepisów przeprowadzenia kontroli w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska na rok 2011
 4. Zarządzenie nr 4/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Kacprowie działka nr 6,25
 5. Zarządzenie nr 5/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Parzniewicach Dużych działka nr 196/1, 197
 6. Zarządzenie nr 6/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Woli Krzysztoporskiej działka nr 635, 651
 7. Zarządzenie nr 7/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Mąkolicach działka nr 237
 8. Zarządzenie nr 8/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 9. Zarządzenie nr 9/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia w 2011 r. ewakuacji doraźnej w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
 10. Zarządzenie nr 10/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia składników majątku ruchomego gminy
 11. Zarządzenie nr 11/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonej w obrębie Borowa
 12. Zarządzenie nr 12/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25.01.2011 r. w sprawie wysokości dotacji na dziecko w przedszkolach niepublicznych na 2011 r.
 13. Zarządzenie nr 13/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za wodę podawaną z wodociągu Parzniewice
 14. Zarządzenie nr 14/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 15. Zarządzenie nr 15/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14.02.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
 16. Zarządzenie nr 16/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21.02.2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2011 roku
 17. Zarządzenie nr 17/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28.02.2011 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 18. Zarządzenie nr 18/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28.02.2011 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, realizacje własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
 19. Zarządzenie nr 19/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 02.03.2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Woli Krzysztoporskiej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 20. Zarządzenie nr 20/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 07.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji d/s archiwizacji dokumentów i materiałów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2011 r.
 21. Zarządzenie nr 21/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 08.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, dotyczącego zlecenia zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2011 r.
 22. Zarządzenie nr 22/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Mąkolicach część działki nr 154
 23. Zarządzenie nr 23/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14.04.2011 r. w sprawie Instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Gminie Wola Krzysztoporska
 24. Zarządzenie nr 24/11 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14.04.2011 r. w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Wola Krzysztoporska dla Projektu: 'W drodze po nowe kwalifikacje'Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 13.05.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 12.05.2011
Dokument oglądany razy: 1 008