RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
To jest wersja archiwalna z dnia 17.08.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowy dok.: Obwieszczenie z dnia 13.08.2015 r., znak: RB.6220.1.2012 dotyczące przekazania dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w związku z zażaleniem Wola-Wind Sp. z o. o.z siedzibą w Woli Hankowskiej, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Grota w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.

Decyzje środowiskowe - 2012 rok

 

    Opublikował: Katarzyna Kowalska
Publikacja dnia: 17.08.2015
Podpisał: Katarzyna Kowalska
Dokument z dnia: 18.08.2015
Dokument oglądany razy: 4 998