RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Sekretarz Gminy

  

Funkcję Sekretarza sprawuje:  Dominik Ambrozik
tel. 44 61-63-964
d.ambrozik@wola-krzysztoporska.pl

  

Do zadań sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1) opracowywanie projektów zmian regulaminu;
2) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy;
3) zatwierdzanie opracowanych przez kierowników referatów zakresów czynności na stanowiska pracy;
4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu;
6) wykonywanie nadzoru nad czynnościami związanymi z zatrudnianiem, zwalnianiem pracowników oraz nad innymi sprawami pracowniczymi wynikającymi z Kodeksu Pracy;
7) przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
8) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał;
9) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;
10) koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych i pracami remontowymi w Urzędzie;
11) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;
12) koordynacja spraw związanych z przekazywaniem informacji środkom masowego przekazu;
13) reprezentowanie Gminy przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej;
14) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia wójta.


Do 15.06.2015 r. funkcje Sekretarza pełnił Marek Ogrodnik.

Oświadczenia majątkowe byłego sekretarza gminy:

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 30.07.2015
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 07.05.2011
Dokument oglądany razy: 5 120