RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Skarbnik Gminy

  

Funkcję Skarbnika sprawuje:  Wiesław JagiełłoSkarbnik Gminy - Wiesław Jagiełło
tel. 44 61-63-965
w.jagiello@wola-krzysztoporska.pl

  

Do zadań skarbnika należy:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie finansów publicznych i rachunkowości;
2) prowadzenie i nadzór rachunkowości;
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4) kierowanie pracą Referatu Finansów i Budżetu oraz Podatków i Opłat;
5) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;
6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem budżetu;
7) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
8) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
9) współdziałanie w opracowywaniu budżetu;
10) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
11) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień wójta.

  

Oświadczenia majątkowe Skarbnika:

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 21.07.2015
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 07.05.2011
Dokument oglądany razy: 4 446