RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Z-ca Wójta Gminy

  

Funkcję Z-cy Wójta sprawuje:  Mieczysław WarszadaZastępca Wójta Gminy - Mieczysław Warszada
tel. 44 61-63-963
m.warszada@wola-krzysztoporska.pl

  

Do zakresu zadań z-cy wójta należy w szczególności:

1. Zastępca wójta odpowiada za pozyskiwanie środków unijnych i realizację zadań z zakresu Unii Europejskiej.

2. Zastępca wójta sprawuje bezpośredni nadzór w sprawach z zakresu budownictwa, gospodarki komunalnej, funduszy unijnych, zamówień publicznych i promocji oraz z zakresu rolnictwa i gospodarki gruntami.

3. Zastępca wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez wójta.

4. Zastępca wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia wójta.

  

Oświadczenia majątkowe z-cy wójta:

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 21.07.2015
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 07.05.2011
Dokument oglądany razy: 5 395