RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
To jest wersja archiwalna z dnia 12.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana ustawień wizualnych

Formularze druków do pobrania

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wola Krzysztoporska (Uchwały Nr XLV/398/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 czerwca 2010 r.) osoba ubiegająca się o wydanie warunków przyłączenia do sieci zobowiązana jest złożyć wniosek na udostępnionym przez Urząd Gminy formularzu (zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej) wraz z niezbędnymi załącznikami.
Po złożeniu prawidłowego wniosku Gmina w terminie 14 dni wydaje dokument pod nazwą: „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. W sytuacji jednak, gdy nie ma możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Gmina w terminie 30 dni informuje o tym fakcie wnioskodawce podając przyczyny.
Po wykonaniu przyłącza wnioskodawca, na udostępnionym przez Urząd Gminy formularzu zawiadamia o gotowości inwestycji do dokonania odbioru (zgłoszenie odbioru końcowego przyłącza wodociągowego*/kanalizacyjnego*).
Odbiór dokonywany jest protokołem według ustalonego wzoru (protokół z technicznego odbioru przyłączy do sieci wodn.-kan.)

Formularze do pobrania (format pdf):Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 12.05.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 07.05.2011
Dokument oglądany razy: 1 225