RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 23.01.2015, zmiana z dnia 23.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 23.01.2015, zmiana z dnia 23.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 23.01.2015, zmiana z dnia 23.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 23.01.2015, zmiana z dnia 03.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Krzysztoporskiej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wola Krzysztoporska w okręgu wyborczym nr 13, zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r., oraz uchwała nr 1/15 Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Krzysztoporskiej z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 03.02.2015, zmiana z dnia 19.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Krzysztoporskiej o terminie losowania numerów list kandydatów na radnych komitetów wyborczych.
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 19.02.2015, zmiana z dnia 23.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano komunikat Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 lutego 2015 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej w Woli Krzysztoporskiej w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r., oraz wzór zgłoszenia na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r.
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 23.02.2015, zmiana z dnia 04.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wyniki naboru (z dnia: 26.02.2015, zmiana z dnia 30.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację o wynikach naboru w konkursie na stanowisko inspektor w Referacie Finansów i Budżetu (data zam. 30.03.2015 r.)
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 04.03.2015, zmiana z dnia 04.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 04.03.2015, zmiana z dnia 30.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wola Krzysztoporska, które miały miejsce 29 marca 2015 roku
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 30.03.2015, zmiana z dnia 14.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie komunikatu
 • Wyniki naboru (z dnia: 30.03.2015, zmiana z dnia 18.05.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację dot. wyników naboru.
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 31.03.2015, zmiana z dnia 01.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 01.04.2015, zmiana z dnia 20.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dokument: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące budowy autostrady A-1, na odcinku od węzła ,,Tuszyn" z wyłączeniem węzła do węzła ,,Radomsko" wraz z węzłem od km 335 + 937,65 do km 392 + 720 - odcinki: A, B, C w zakresie rezygnacji z SPO wraz z infrastrukturą techniczna oraz zmiany na węzłach Piotrków Tryb. i Bełchatów.
 • WYBORY PREZYDENCKIE 2015 (z dnia: 02.04.2015, zmiana z dnia 02.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wybory Prezydenckie 2015 (z dnia: 02.04.2015, zmiana z dnia 02.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wybory Prezydenckie 2015 (z dnia: 02.04.2015, zmiana z dnia 02.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wybory Prezydenckie 2015 (z dnia: 02.04.2015, zmiana z dnia 07.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zarządzenie nr 26/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 • Wybory Prezydenckie 2015 (z dnia: 07.04.2015, zmiana z dnia 13.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału Gminy Wola Krzysztoporska na obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Wybory Prezydenckie 2015 (z dnia: 13.04.2015, zmiana z dnia 13.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wybory Prezydenckie 2015 (z dnia: 13.04.2015, zmiana z dnia 13.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zarządzenie nr 27/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
 • Wybory Prezydenckie 2015 (z dnia: 13.04.2015, zmiana z dnia 14.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  INFORMACJA o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Wybory Prezydenckie 2015 (z dnia: 14.04.2015, zmiana z dnia 20.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zarzadzenie- wybory Prezydenta- powołanie obwodowych komisji wyborczych
 • Wybory Prezydenckie 2015 (z dnia: 20.04.2015, zmiana z dnia 20.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  ZMIANY
 • Wybory Prezydenckie 2015 (z dnia: 20.04.2015, zmiana z dnia 20.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 20.04.2015
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 107