RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Rejestr Instytucji Kultury (z dnia: 24.09.2014, zmiana z dnia 10.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano dane dot. Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 24.09.2014, zmiana z dnia 26.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zarządzenie nr 87/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 26.09.2014, zmiana z dnia 10.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dotycząca zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku, oraz wykaz dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Krzysztoporskiej - przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja kandydatów na Wójta Gminy
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 10.10.2014, zmiana z dnia 13.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 października 2014 roku - informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 13.10.2014, zmiana z dnia 17.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację dot. losowania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych przez Komitety Wyborcze
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 17.10.2014, zmiana z dnia 17.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zarządzenie nr 91/14 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 października 2014 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików samorządowych i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 22.10.2014, zmiana z dnia 22.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano: uchwałę nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Krzysztoporskiej z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Wola Krzysztoporska zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku, oraz uchwałę nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Krzysztoporskiej z dnia 21 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Wola Krzysztoporska
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 22.10.2014, zmiana z dnia 23.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Krzysztoporskiej z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 23.10.2014, zmiana z dnia 06.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informacja dot. godz pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Strona główna (z dnia: 04.11.2014, zmiana z dnia 17.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 06.11.2014, zmiana z dnia 17.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano: protokół wyników głosowania i wyników wyborów na wójta gminy sporządzony dnia 17.11.2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Woli Krzysztoporskiej, oraz Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Krzysztoporskiej z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 17.11.2014, zmiana z dnia 18.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Gminy Wola Krzysztoporska sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Woli Krzysztoporskiej
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 18.11.2014, zmiana z dnia 18.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawiono rozmieszczenie linków (akapity)
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 18.11.2014, zmiana z dnia 30.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczono protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy sporządzony dnia 30.11.2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Woli Krzysztoporskiej
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 18.11.2014, zmiana z dnia 18.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zank: DOII-III-adk-772-116-1756/13/14 dotyczące inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku ,,Bełchatów\" z wyłączeniem węzła ,,Bełchatów\" do węzła ,,Kamieńsk\" wraz z węzłem od km 331 +800 do km 376+000 - odcinek B.
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 18.11.2014, zmiana z dnia 28.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska.
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 28.11.2014, zmiana z dnia 28.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana 1
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 28.11.2014, zmiana z dnia 31.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przedłożono do wglądu projekty planowanej sieci kanalizacji sanitarnej (miejscowości: Krężna, Gomulin, Majków), oraz projekty planowanej sieci kanalizacji sanitarnej (miejscowości: Gąski, Kacprów, Radziątków, Wygoda).
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 30.11.2014, zmiana z dnia 30.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 30.11.2014, zmiana z dnia 08.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zarządzenie nr 1/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wola Krzysztoporska
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 08.01.2015, zmiana z dnia 09.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 09.01.2015, zmiana z dnia 13.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 stycznia 2015 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 13.01.2015, zmiana z dnia 20.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 stycznia 2015 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Krzysztoporskiej w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r.
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 20.01.2015, zmiana z dnia 23.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano dokumenty rejestracyjne dla kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy (zip)
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 23.01.2015, zmiana z dnia 23.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (zip)


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 23.01.2015
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 110