RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 31.12.2013, zmiana z dnia 15.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 odcinek Tuszyn - granica województwa łódzkiego
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 15.01.2014, zmiana z dnia 15.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 15.01.2014, zmiana z dnia 08.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska
 • Wyniki naboru (z dnia: 17.02.2014, zmiana z dnia 11.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej
 • Wyniki naboru (z dnia: 11.03.2014, zmiana z dnia 11.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wyniki naboru (z dnia: 11.03.2014, zmiana z dnia 11.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawienie oczywistego błędu pisarskiego (pomyłka w dacie zamieszczenia 02.2014 r. zamiast 03.2014 r.)
 • Wyniki naboru (z dnia: 11.03.2014, zmiana z dnia 26.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację o wynikach naboru - podinspektor w Referacie Budownictwa.
 • WYBORY DO PARLAMENTU EU (z dnia: 18.03.2014, zmiana z dnia 18.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • WYBORY DO PARLAMENTU UE (z dnia: 18.03.2014, zmiana z dnia 18.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • WYBORY DO PARLAMENTU UE (z dnia: 18.03.2014, zmiana z dnia 20.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano komunikaty dotyczące wyborców niepełnosprawnych
 • Pozostałe informacje wyborcze (z dnia: 20.03.2014, zmiana z dnia 20.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana podmenu
 • WYBORY DO PARLAMENTU UE (z dnia: 20.03.2014, zmiana z dnia 20.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • WYBORY DO PARLAMENTU UE (z dnia: 20.03.2014, zmiana z dnia 03.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano uchwałę nr XLIII/352/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/227/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wola Krzysztoporska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, oraz uchwałę nr XLIII/351/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/218/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wola Krzysztoporska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • WYBORY DO PARLAMENTU UE (z dnia: 03.04.2014, zmiana z dnia 23.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 kwietnia 2014 roku w w sprawie podziału Gminy Wola Krzysztoporska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • WYBORY DO PARLAMENTU UE (z dnia: 23.04.2014, zmiana z dnia 18.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano listę aktów prawnych dot. Wyborów do Parlamentu UE planowanych na 25.05.2014 r.
 • WYBORY DO PARLAMENTU UE (z dnia: 18.05.2014, zmiana z dnia 21.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację dotyczącą godzin pracy OKW w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego tzn. 25.05.2014 r.
 • WYBORY DO PARLAMENTU UE (z dnia: 26.05.2014, zmiana z dnia 26.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • - Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 31.05.2014, zmiana z dnia 29.05.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg , odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2014, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 r. udzielono pomocy publicznej.
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 08.07.2014, zmiana z dnia 08.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmieniono wielkość akapitów
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 08.07.2014, zmiana z dnia 29.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska.
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 29.08.2014, zmiana z dnia 18.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dokument:Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zank: DOII-jo-772-5-2023/14 dotyczace inwestycji drogowej polegajacej na budowie autostrady A1 na odcinku ,,Tuszyn\" z wyłączeniem węzła do węzła ,,Bełchatów\" wraz z węzłem od km 335 +937,65 do km 351+800,00 - odcinek A.
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 04.09.2014, zmiana z dnia 04.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano informacje
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 04.09.2014, zmiana z dnia 04.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 04.09.2014, zmiana z dnia 23.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
 • Wybory Samorządowe 2014 (z dnia: 23.09.2014, zmiana z dnia 24.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Krzysztoporskiej w sprawie przyjęcia dokumentów i rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 23.09.2014
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 113