RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Rejestr Instytucji Kultury (z dnia: 31.01.2013, zmiana z dnia 31.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Rejestr Instytucji Kultury (z dnia: 31.01.2013, zmiana z dnia 31.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawiono justowanie tekstu
 • Rejestr Instytucji Kultury (z dnia: 31.01.2013, zmiana z dnia 20.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano dane
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 17.05.2013, zmiana z dnia 17.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegajacej na budowie autostrady A-1 na odcinku węzęł ,,TUSZYN\" z wyłączeniem węzła ,,TUSZYN\" do węzła Bełchatów wraz z węzłem od km 335 + 937,65 do km 351 + 800 odcinek A z wniosku Regionalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 17.05.2013, zmiana z dnia 17.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł ,,Bełchatów\" do węzła ,,Kamieńska\" wraz z węzłem od km 351 + 800 do km 376 + 000 odcinek B z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 17.05.2013, zmiana z dnia 19.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice Duże w Gminie Wola Krzysztoporska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • - Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 22.05.2013, zmiana z dnia 31.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej, a także wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2013
 • Wyniki naboru (z dnia: 24.05.2013, zmiana z dnia 05.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Referacie Funduszy Unijnych, Zamówień Publicznych i Promocji (dodano dnia: 05.07.2013 r.)
 • Wyniki naboru (z dnia: 05.07.2013, zmiana z dnia 05.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wyniki naboru (z dnia: 05.07.2013, zmiana z dnia 05.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wyniki naboru (z dnia: 05.07.2013, zmiana z dnia 10.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej (data zamieszczenia: 10.10.2013 r.)
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 19.07.2013, zmiana z dnia 25.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o podjęciu postępowania w sprawie wydania na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1
 • Rejestr Instytucji Kultury (z dnia: 20.08.2013, zmiana z dnia 24.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wyniki naboru (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 10.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wyniki naboru (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 10.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych
 • Wyniki naboru (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 10.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych
 • Wyniki naboru (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 10.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych
 • Wyniki naboru (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 06.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Budownictwa
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 25.10.2013, zmiana z dnia 27.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o udzieleniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 odcinek Tuszyn granica województwa łódzkiego, od km 335+937,65 do km 399+742,51, odcinek: A, B, C, D
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 27.11.2013, zmiana z dnia 17.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument:Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dot. wydania zezwoleń na realizacji drogowej polegającej na budowie autostrady budowa A1
 • Wyniki naboru (z dnia: 06.12.2013, zmiana z dnia 17.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej (data zamieszczenia 17.02.2014 r.)
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 17.12.2013, zmiana z dnia 17.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana:Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dot. wydania zezwoleń na realizacji drogowej polegającej na budowie autostrady budowa A1
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 17.12.2013, zmiana z dnia 17.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument:Zawiadomienie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowa A1, odcinek Bełchatów Kamieńsk - odcinek B
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 17.12.2013, zmiana z dnia 17.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Zawiadomienie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowa A1, odcinek Bełchatów Kamieńsk - odcinek A
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 17.12.2013, zmiana z dnia 31.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 17.12.2013
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 116