RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Drogi (z dnia: 09.03.2016, zmiana z dnia 16.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument
 • Drogi (z dnia: 16.03.2016, zmiana z dnia 16.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Drogi (z dnia: 16.03.2016, zmiana z dnia 22.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Drogi (z dnia: 22.03.2016, zmiana z dnia 22.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy Dokument.
 • Drogi (z dnia: 22.03.2016, zmiana z dnia 01.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Drogi (z dnia: 01.04.2016, zmiana z dnia 01.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Drogi (z dnia: 01.04.2016, zmiana z dnia 13.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Drogi (z dnia: 13.04.2016, zmiana z dnia 02.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Drogi (z dnia: 02.06.2016, zmiana z dnia 02.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Drogi (z dnia: 02.06.2016, zmiana z dnia 02.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Drogi (z dnia: 02.06.2016, zmiana z dnia 07.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Drogi (z dnia: 07.06.2016, zmiana z dnia 22.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie z dnia 16.06.2016 r., znak: RIK.6733.6.2016 dotyczace lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie obiektu mostowego na rzece Grabi wraz z przebudową drogi gminnej Żądło - Kobyłki na odcinku stanowiącym dojazd do mostu na działkach nr ewid. 1, 117/1, 117/2, 193 obręb Żądło, gm . Wola Krzysztoporska.
 • Drogi (z dnia: 22.06.2016, zmiana z dnia 15.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy Dokument.
 • Drogi (z dnia: 15.07.2016, zmiana z dnia 15.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy Dokument.
 • Drogi (z dnia: 15.07.2016, zmiana z dnia 22.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Drogi (z dnia: 22.07.2016, zmiana z dnia 27.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Drogi (z dnia: 27.07.2016, zmiana z dnia 20.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie nr 1/2017 z dnia 16.01.2017 r., znak: RIK.6733.15.2016 dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kobyłki i Żądło na działkach nr ewd. 1, 27, 28, 117/1, 117/2, 30, 31, 32/2 obręb Żądło oraz działkach nr ewid. 215/4, 355, 338/1, 350 obr. Kobyłki, gm. Grabica.
 • Drogi (z dnia: 20.01.2017, zmiana z dnia 30.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok. : Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19.01.2017 znak: WOOŚ-I.4200.1.2016.MG.2 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. (A1) - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12).
 • - Zarządzenia (z dnia: 15.05.2011, zmiana z dnia 16.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana nazwy w menu
 • - Zarządzenia Wójta (z dnia: 16.05.2011, zmiana z dnia 26.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Z-CA WÓJTA (z dnia: 31.07.2012, zmiana z dnia 24.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano oświadczenie majątkowe Mieczysława Warszady za 2012 r.
 • Z-CA WÓJTA (z dnia: 24.05.2013, zmiana z dnia 09.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • WÓJT GMINY (z dnia: 10.01.2014, zmiana z dnia 08.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2013 r.
 • WÓJT GMINY (z dnia: 08.05.2014, zmiana z dnia 23.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na koniec kadencji 2010-2014.


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 08.05.2014
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 112