RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Stowarzyszenia i związki (z dnia: 02.02.2012, zmiana z dnia 19.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano uchwały.
 • WÓJT GMINY (z dnia: 23.09.2014, zmiana z dnia 23.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Wola Krzysztoporska p. Romana Drozdka złożonego na koniec kadencji przypadającej na lata 2010 - 2014
 • WÓJT GMINY (z dnia: 03.02.2015, zmiana z dnia 20.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano korekty oświadczeń majątkowych: wg stanu na dzień 21.09.2014 (koniec kadencji), wg stanu na dzień 8.12.2014 (dzień złożenia ślubowania), wg stanu na dzień 31.12.2014 (korekta do oświadczenia za 2014 r.).
 • WÓJT GMINY (z dnia: 20.10.2015, zmiana z dnia 20.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Drogi (z dnia: 08.01.2016, zmiana z dnia 08.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie Starosty Piotrkowskiego z dn. 07.01.2016r., znak: AB-I.6740.3.3.2015.AG, o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 16.11.2015r., na wniosek zarządcy drogi gminnej tj. Wójta Gminy Wola Krzysztoporska, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej (bez nazwy) w m-ci Wola Krzysztoporska, gm. Wola Krzysztoporska 0+000 do kilometra 0+485, długość 485,0 m.
 • Drogi (z dnia: 08.01.2016, zmiana z dnia 08.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Drogi (z dnia: 08.01.2016, zmiana z dnia 19.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego nr 382/13 z 04.11.2013r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A-1, na odcinku od węzła ,,Tuszyn" z wyłączeniem węzła do węzła ,,Bełchatów" wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 - odcinek A, w zakresie rezygnacji z SPO wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą na węzłach Piotrków Tryb. i Bełchatów.
 • Drogi (z dnia: 19.01.2016, zmiana z dnia 04.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano nowy dok.: Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 25.01.2016 r., znak: AB-I.6740.3.4.2015.AG/AJ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi gminnej (ul. Spacerowa) na odcinku od ul. Wesołej do ul. Letniej w Woli Krzysztoporskiej od kmilometra 0+000 do kilometra 0+555 długości 555,0 m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej i elektroenergetycznej sieci średniego napięcia.
 • Drogi (z dnia: 04.02.2016, zmiana z dnia 24.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 03.02.2016 r., znak: AB-I.6740.3.6.2015.AG/AK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi gminnej (ul. Projektowana) od kilometra 0+000 do kilometra 0+375 długości 375 m wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej.
 • Drogi (z dnia: 24.02.2016, zmiana z dnia 09.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.:Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydłużeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego nr 382/13 z 04.11.2013r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A-1, na odcinku od węzła ,,Tuszyn" z wyłączeniem węzła do węzła ,,Bełchatów" wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 - odcinek A.


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 24.02.2016
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 102