RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 11.09.2014, zmiana z dnia 11.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiany
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 11.09.2014, zmiana z dnia 05.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  ogłoszenie otwarte konkursy ofert 2015
 • Studium (z dnia: 18.09.2014, zmiana z dnia 18.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano dokumenty dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska
 • Studium (z dnia: 18.09.2014, zmiana z dnia 18.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Studium (z dnia: 18.09.2014, zmiana z dnia 28.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowa zmiana
 • Studium (z dnia: 28.11.2014, zmiana z dnia 28.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowa zmiana
 • Studium (z dnia: 28.11.2014, zmiana z dnia 12.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie uchwały
 • Stowarzyszenia i związki (z dnia: 13.01.2015, zmiana z dnia 15.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano: 1)Uchwała nr II/313/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie (data zam. 14.12.2015 r.) 2) Uchwała nr II/311/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Wola Krzysztoporska (data zam. 14.12.2015 r.)
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 05.02.2015, zmiana z dnia 05.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  ogłoszenie komisja konkursowa
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 05.02.2015, zmiana z dnia 06.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  informacja o rozliczeniu dotacji
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 06.02.2015, zmiana z dnia 25.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  lista kandydatów na członków komisji konkursowych
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 25.02.2015, zmiana z dnia 03.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zarzadzenie 14/15
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 03.03.2015, zmiana z dnia 06.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aprawozdania
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 06.03.2015, zmiana z dnia 13.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wyniki konkursów ofert
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 13.03.2015, zmiana z dnia 23.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 23.03.2015, zmiana z dnia 23.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 23.03.2015, zmiana z dnia 08.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  rozliczenie dotacji 2015
 • Studium (z dnia: 12.06.2015, zmiana z dnia 12.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  .
 • Studium (z dnia: 12.06.2015, zmiana z dnia 12.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  .
 • Studium (z dnia: 12.06.2015, zmiana z dnia 12.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  .
 • Organizacje pozarządowe - 2015 (z dnia: 06.10.2015, zmiana z dnia 06.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  ogłoszenie
 • Organizacje pozarządowe - 2015 (z dnia: 06.10.2015, zmiana z dnia 06.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  ogłoszenia
 • Organizacje pozarządowe - 2015 (z dnia: 06.10.2015, zmiana z dnia 10.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano uchwałę nr XV/128/15 Rady Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie uchwalenia uchwalenia "Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".
 • Organizacje pozarządowe - 2015 (z dnia: 10.12.2015, zmiana z dnia 08.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  rozliczenie dotacji spółka wodna
 • Stowarzyszenia i związki (z dnia: 15.12.2015, zmiana z dnia 26.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 15.12.2015
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 079