RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 19.03.2013, zmiana z dnia 19.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa ustawień wizualnych - zwiększenie odstępu pomiędzy linkami.
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 19.03.2013, zmiana z dnia 29.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie informacji o rozliczeniu dotacji
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 29.03.2013, zmiana z dnia 19.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie ogłoszenia
 • Ochrona środowiska (z dnia: 13.06.2013, zmiana z dnia 23.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano: 1)Program ochrony środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021; 2) Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021; 3) Raport z wykonania programu ochrony środowiska Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2009 - 2013 za lata 2011 - 2012.
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 19.09.2013, zmiana z dnia 19.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  korekta nazwy ogłoszenia
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 19.09.2013, zmiana z dnia 03.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie informacji o rozliczeniu dotacji Gminnej Spółki Wodnej za 2013 rok
 • Stowarzyszenia i związki (z dnia: 09.01.2014, zmiana z dnia 09.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Stowarzyszenia i związki (z dnia: 09.01.2014, zmiana z dnia 26.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Uchwałe nr II/32/2014 z dnia 14 lutego 2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 03.02.2014, zmiana z dnia 17.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie ogłoszenia o konkursie ofert na 2014 rok
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 17.02.2014, zmiana z dnia 18.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie ogłoszenia o naborze do komusji
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 18.02.2014, zmiana z dnia 18.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 18.02.2014, zmiana z dnia 18.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zm
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 18.02.2014, zmiana z dnia 18.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmi
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 18.02.2014, zmiana z dnia 18.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmieniono układ graficzny dodanego ogłoszenia, poprawiono błędnie wstawione linki
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 18.02.2014, zmiana z dnia 18.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana ustawień wizualnych
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 18.02.2014, zmiana z dnia 17.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  sprawozdanie na sesję rady gminy
 • Stowarzyszenia i związki (z dnia: 26.02.2014, zmiana z dnia 26.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych tekstu (wielkość akapitów)
 • Stowarzyszenia i związki (z dnia: 26.02.2014, zmiana z dnia 26.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Stowarzyszenia i związki (z dnia: 26.02.2014, zmiana z dnia 13.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano: uchwałę nr II/320/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie i Uchwała nr II/328/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Wola Krzysztoporska.
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 17.03.2014, zmiana z dnia 17.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  sprawoazdanie za 2013
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 17.03.2014, zmiana z dnia 26.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wprowadzono
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 26.03.2014, zmiana z dnia 26.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  program
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 26.03.2014, zmiana z dnia 11.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  program współpracy
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 11.09.2014, zmiana z dnia 11.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  inny zapis
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 11.09.2014, zmiana z dnia 11.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiany


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 11.09.2014
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 118