RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 24.02.2012, zmiana z dnia 24.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 24.02.2012, zmiana z dnia 24.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych.
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 24.02.2012, zmiana z dnia 24.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano datę.
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 24.02.2012, zmiana z dnia 01.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Zarządzenie nr 19 /12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2012 roku wraz z załącznikami
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 01.03.2012, zmiana z dnia 01.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 01.03.2012, zmiana z dnia 01.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 01.03.2012, zmiana z dnia 01.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 01.03.2012, zmiana z dnia 01.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana osoby odpowiadającej merytorycznie.
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 01.03.2012, zmiana z dnia 08.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 01.03.2012, zmiana z dnia 27.04.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację z wykonania budżetu za I kwartał 2012 r.
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 08.03.2012, zmiana z dnia 15.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację na sesję Rady Gminy - sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 15.03.2012, zmiana z dnia 20.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Zarządzenie nr 22 /12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, dotyczącego zlecania zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2012 roku, oraz liste kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Wola Krzysztoporska w 2012 r.
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 20.03.2012, zmiana z dnia 20.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Zarządzenie nr 22 /12 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, dotyczącego zlecania zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2012 roku, oraz liste kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Wola Krzysztoporska w 2012 r.
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 20.03.2012, zmiana z dnia 03.04.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie wyników otwartych konkursów ofert dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2012 r. (znak sprawy UZP.524.44.2012)
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 03.04.2012, zmiana z dnia 20.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20.08.2012 r. w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”, oraz Program współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 27.04.2012, zmiana z dnia 29.05.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację z wykonania budżetu Gminy Wola Krzysztoporska za 2011 r. (24.05.2012)
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 20.08.2012, zmiana z dnia 11.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie otwartych konkursów ofert dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu:upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2013 r.
 • Stowarzyszenia i związki (z dnia: 19.12.2012, zmiana z dnia 09.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 11.02.2013, zmiana z dnia 20.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2013 r. (20.01.2013 r.)
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 20.02.2013, zmiana z dnia 20.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 20.02.2013, zmiana z dnia 01.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano listę kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Wola Krzysztoporska w 2013 r. (data ogłoszenia: 01.03.2013 r.)
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 01.03.2013, zmiana z dnia 01.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja danych osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść zamieszczanych informacji
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 01.03.2013, zmiana z dnia 05.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zarządzenie nr 19/13 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 04.03.2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2013 rok
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 05.03.2013, zmiana z dnia 14.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie wyników otwartych konkursów ofert dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2013 r. (11.03.2013 r.)
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 14.03.2013, zmiana z dnia 19.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 14.03.2013
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 106 181