RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • 2015 (z dnia: 01.04.2016, zmiana z dnia 01.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano listę uchwał.
 • 2015 (z dnia: 01.04.2016, zmiana z dnia 01.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano listę uchwał.
 • Decyzje środowiskowe 2011 (z dnia: 02.06.2016, zmiana z dnia 07.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy Dokument.
 • Decyzje środowiskowe 2011 (z dnia: 07.07.2016, zmiana z dnia 05.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 02.08.2016 r., znak: RB.6220.16.2011- podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2011 (z dnia: 05.08.2016, zmiana z dnia 05.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 02.08.2016 r., znak: RB.6220.16.2011-zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2011 (z dnia: 05.08.2016, zmiana z dnia 09.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Decyzje środowiskowe 2011 (z dnia: 09.11.2016, zmiana z dnia 09.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przywrócono z kopii
 • Plany miejscowe (inwestycje) (z dnia: 25.12.2011, zmiana z dnia 14.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice Duże w Gminie Wola Krzysztoporska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • Ochrona środowiska (z dnia: 23.01.2015, zmiana z dnia 16.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowe obwieszczenie
 • Ochrona środowiska (z dnia: 16.11.2015, zmiana z dnia 16.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowe obwieszczenie
 • Ochrona środowiska (z dnia: 16.11.2015, zmiana z dnia 03.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Informacjia dotycząca mozliwości zapoznania sie z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywa na lata 2021 - 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowiska, a także stosownymi opiniami.
 • Ochrona środowiska (z dnia: 03.11.2016, zmiana z dnia 03.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zm.
 • Ochrona środowiska (z dnia: 03.11.2016, zmiana z dnia 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 13.02.2017, znak: RB.600.1.2016 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.,projekt programu ochrony środowiska, projekt prognozy oddziaływania na środowisko.
 • Ochrona środowiska (z dnia: 15.02.2017, zmiana z dnia 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana strategiczna ocena
 • Ochrona środowiska (z dnia: 15.02.2017, zmiana z dnia 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana 2
 • Ochrona środowiska (z dnia: 15.02.2017, zmiana z dnia 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana 3
 • Ochrona środowiska (z dnia: 15.02.2017, zmiana z dnia 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana 5
 • Udostępnianie informacji publicznej (z dnia: 07.05.2011, zmiana z dnia 15.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawa ustawień wizualnych
 • Stowarzyszenia i związki (z dnia: 15.05.2011, zmiana z dnia 02.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano uchwały nr: II/554/2011; II/555/2011; II/556/2011.
 • Udostępnianie informacji publicznej (z dnia: 15.05.2011, zmiana z dnia 15.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana ustawień wizualnych
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 15.05.2011, zmiana z dnia 15.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana ustawień wizualnych
 • Organizacje pozarządowe (z dnia: 15.05.2011, zmiana z dnia 07.10.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o otwartym konkursie ofert dotyczących zlecenia realizacji zadań własnych gminy z zakresu gospodarki wodnej realizowanych w 2011 roku.
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 23.05.2011, zmiana z dnia 26.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano indormacje z wykonania budzetu za 2010
 • 2011 (z dnia: 17.07.2011, zmiana z dnia 02.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zarządzenie.


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 17.07.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 085