RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Strona główna (z dnia: 01.01.2012, zmiana z dnia 01.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych.
 • Strona główna (z dnia: 01.01.2012, zmiana z dnia 01.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych.
 • Strona główna (z dnia: 01.01.2012, zmiana z dnia 01.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych.
 • Strona główna (z dnia: 01.01.2012, zmiana z dnia 01.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych.
 • Strona główna (z dnia: 01.01.2012, zmiana z dnia 01.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych.
 • Strona główna (z dnia: 01.01.2012, zmiana z dnia 01.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych.
 • Strona główna (z dnia: 01.01.2012, zmiana z dnia 01.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych.
 • Strona główna (z dnia: 01.01.2012, zmiana z dnia 01.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana danych osoby podpisującej zawartość merytoryczną.
 • Strona główna (z dnia: 01.01.2012, zmiana z dnia 01.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana danych osoby podpisującej merytorycznie.
 • Ogłoszenia i komunikaty 2010 (z dnia: 11.01.2012, zmiana z dnia 11.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmieniono tytuł strony.
 • Ogłoszenia i komunikaty 2010 (z dnia: 11.01.2012, zmiana z dnia 23.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ogłoszenia i komunikaty 2011 (z dnia: 23.02.2012, zmiana z dnia 23.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ogłoszenia i komunikaty 2011 (z dnia: 23.02.2012, zmiana z dnia 27.06.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach miejscowości Siomki, Mąkolice, Krężna i Wola Krzysztoporska
 • - Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 31.05.2012, zmiana z dnia 31.05.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana osoby odpowiadającej merytorycznie za treść zamieszczanych dokumentów
 • - Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 31.05.2012, zmiana z dnia 22.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Opublikowano wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków umorzono lub rozłożono spłatę na raty w roku 2012, jak również wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
 • Ogłoszenia i komunikaty 2011 (z dnia: 27.06.2012, zmiana z dnia 27.06.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Errata - wycofanie ogłoszenia z zakładki \'2011 rok\'
 • Ogłoszenia i komunikaty 2011 (z dnia: 27.06.2012, zmiana z dnia 15.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Wyniki naboru (z dnia: 03.08.2012, zmiana z dnia 03.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmieniono dane osoby odpowiadającej za treśc zamieszczanych dokumentów.
 • Wyniki naboru (z dnia: 03.08.2012, zmiana z dnia 03.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano datę dodania informacji o wyniku naboru na stanowisko kierownika w Referacie Gospodarki Komunalnej.
 • Wyniki naboru (z dnia: 03.08.2012, zmiana z dnia 24.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację o wynikach naboru na stanowisko kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (22.05.2013 r.)
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 14.09.2012, zmiana z dnia 14.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Budowa autostrady A1 z dnia 04.12.2012 r.
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 14.12.2012, zmiana z dnia 14.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 14.12.2012, zmiana z dnia 17.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska (16.01.2013 r.)
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 17.01.2013, zmiana z dnia 17.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument smb://Gmina_Wola_K;k.kowalska@192.168.1.1/budownictwo/Kasia%202/Pawe%C5%82%20Z/Obwieszczenie%20Wojewody%20%C5%81%C3%B3dzkiego%20IA.II.7820.19.2012.PG%20z%20dnia%2009.05.2012r..pdf
 • Rejestr Instytucji Kultury (z dnia: 31.01.2013, zmiana z dnia 31.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 31.01.2013
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 105 944