RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • 2010 (z dnia: 02.08.2011, zmiana z dnia 01.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana danych osoby odpowiedzialnej merytorycznie za zamieszczoną treść.
 • Ewidencje i rejestry (z dnia: 12.01.2012, zmiana z dnia 12.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Ewidencje i rejestry (z dnia: 12.01.2012, zmiana z dnia 12.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Ewidencje i rejestry (z dnia: 12.01.2012, zmiana z dnia 12.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana wyglądu wizualnego.
 • Ewidencje i rejestry (z dnia: 12.01.2012, zmiana z dnia 31.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano link do wprowadzonego Rejestru Instytucji Kultury
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 31.01.2012, zmiana z dnia 21.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Uchwałę Nr II/43/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wola Krzysztoporska.
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 21.02.2012, zmiana z dnia 21.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych.
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 29.05.2012, zmiana z dnia 30.07.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację z wykonania budżetu Gminy Wola Krzysztoporska za II kwartał 2012 roku.
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 30.07.2012, zmiana z dnia 30.07.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana danych osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść zamieszczanych dokumentów.
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 30.07.2012, zmiana z dnia 22.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację z wykonania budżetu za II kwartał 2012 r.
 • Decyzje środowiskowe 2011 (z dnia: 27.08.2012, zmiana z dnia 26.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie o wydaniu w dn. 25.02.2016 r., postanowienia znak: RB.7624-1/2011 dotyczącego wznowienia postępowanie zakończonego decyzją ostateczną Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25.10.2011 r., znak: RB.7624-1/2011 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, planowanej na dz. nr ewid. 4 obręb geodezyjny Parzniewice Duże.
 • Plany miejscowe (inwestycje) (z dnia: 14.09.2012, zmiana z dnia 14.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przeniesienie obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice Duże w Gminie Wola Krzysztoporska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zakładki \"Planowanie przestrzenne\"
 • Plany miejscowe (inwestycje) (z dnia: 14.09.2012, zmiana z dnia 04.12.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dokument
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 22.10.2012, zmiana z dnia 28.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano uchwały Nr II/370/2012, II/371/2012, II/372/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 28.12.2012, zmiana z dnia 07.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano nr rachunków bankowych
 • Ewidencje i rejestry (z dnia: 31.01.2013, zmiana z dnia 31.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ewidencje i rejestry (z dnia: 31.01.2013, zmiana z dnia 08.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano link
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 07.02.2013, zmiana z dnia 07.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana układu graficznego
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 07.02.2013, zmiana z dnia 01.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Uchwałę Nr II/39/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wola Krzysztoporska
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 01.03.2013, zmiana z dnia 01.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawiono ustawienia wizualne
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 01.03.2013, zmiana z dnia 05.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 05.03.2013, zmiana z dnia 05.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wprowadzono poprawną wersję (oczywisty błąd pisarski) Uchwały Nr IV/39/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wola Krzysztoporska
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 05.03.2013, zmiana z dnia 05.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 05.03.2013, zmiana z dnia 05.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Budżet i sprawozdania (z dnia: 05.03.2013, zmiana z dnia 05.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 05.03.2013
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 105 941