RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 26.11.2014, zmiana z dnia 28.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.:Obwieszczenie z dnia 24.11.2014 r., znak: RB.7624-66/09 dotyczące przekazania odwołania od decyzji Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24.10.2014 r., znak: RB.7624-66/09 ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 355 w miejscowości Bogdanów wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 28.11.2014, zmiana z dnia 20.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Zawiadomienia z dnia 16.02.2015 r., znak: RB6220.10.2012 dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianą do realizacji na działce nr 1/2 obręb Siomki, gmina Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 20.02.2015, zmiana z dnia 20.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Zawiadomienia z dnia 16.02.2015 r., znak: RB6220.13.2012 dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianą do realizacji na działce nr 84 oraz działki nr ewid. 83, 85 - zasięg rotora, obręb Wola Rokszycka, gmina Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 20.02.2015, zmiana z dnia 03.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.:Obwieszczenie z dnia 23.02.2015r. znak: RB.6220.4.2012 dot. podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach o nr ewid. 292, 293, 294, 295, ob. geodezyjny Kamienna, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 03.03.2015, zmiana z dnia 03.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie z dnia 23.02.2015r. znak: RB.6220.8.2012 dot. podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid. 35, 36/1, 37, ob. geodezyjny Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 03.03.2015, zmiana z dnia 03.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie z dnia 27.02.2015 r. znak: RB.6220.10.2014 dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 138, 139 w obrębie geodezyjnym Woźniki Kolonia, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 03.03.2015, zmiana z dnia 03.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie z dnia 25.02.2015 r., znak: RB.6220.11.2014 dot.przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 238, 239 w obrębie geodezyjnym Kozierogi, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 03.03.2015, zmiana z dnia 03.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie z dnia 25.02.2015 r. znak: RB.6220.9.2014 dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 500, 501, 502, 503 w obrębie geodezyjnym Kacprów, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 03.03.2015, zmiana z dnia 10.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 03.03.2015 r., znak: RB.6220.1.2012 dotyczące postępowania w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 10.03.2015, zmiana z dnia 03.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano: 1)Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska (znak sprawy: RB.6220.11.2014 z dnia 30.03.2015 r.) o zażaleniu na postanowienie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25.02.2015 r., znak: RB.6220.11.2014 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 238, 239 w obrębie geodezyjnym Kozierogi, gm. Wola Krzysztoporska, 2)Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska (znak sprawy: RB.6220.10.2014 z dnia 30.03.2015 r.) dotyczące zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27.02.2015 r., znak: RB.6220.10.2014 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 138, 139 w obrębie geodezyjnym Woźniki Kolonia, gm. Wola Krzysztoporska, 3)Obwieszczenie (znak sprawy: RB.6220.9.2014 z dnia 30.03.2015 r.) Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dotyczące zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25.02.2015 r., znak: RB.6220.9.2014 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 500, 501, 502, 503 w obrębie geodezyjnym Kacprów, gm. Wola Krzysztoporska, 4)Zawiadomienie (znak sprawy: RB.6220.16.2011 z dnia 27.03.2015 r) dot. informacja o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę do produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 03.04.2015, zmiana z dnia 05.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie znak: RB.6220.7.2014 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – kurnika do 18 500 szt. stanowisk dla drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach numer ewidencyjny 131 i 239/1 obręb Mzurki (rozbudowa istniejącego gospodarstwa zajmującego się hodowlą drobiu z obsady 108,8 DJP do obsady182,8 DJP).
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 05.06.2015, zmiana z dnia 05.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 02.06.2015 r., znak: RB.6220.6.2014 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji prowadzenia skupu złomu stalowego, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 480/62 w obrębie Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 05.06.2015, zmiana z dnia 17.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok: Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia z dn. 11.08.2015 r., zank: RB.6220.1.2012 w sprawie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego ds. hałasu. Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 17.08.2015, zmiana z dnia 17.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie z dnia 13.08.2015 r., znak: RB.6220.1.2012 dotyczące przekazania dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w związku z zażaleniem Wola-Wind Sp. z o. o.z siedzibą w Woli Hankowskiej, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Grota w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 17.08.2015, zmiana z dnia 21.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy Dokument.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 21.03.2016, zmiana z dnia 21.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 21.03.2016, zmiana z dnia 02.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Zadania (z dnia: 07.05.2011, zmiana z dnia 15.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana wyglądu wizualnego
 • Zadania (z dnia: 15.05.2011, zmiana z dnia 01.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana danych osoby odpowiedzialnej merytorycznie za zamieszczoną treść.
 • Status i regulaminy (z dnia: 16.05.2011, zmiana z dnia 19.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zarządzenie.
 • Jednostki organizacyjne (z dnia: 09.09.2011, zmiana z dnia 13.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Jednostki organizacyjne (z dnia: 13.09.2011, zmiana z dnia 13.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Jednostki organizacyjne (z dnia: 13.09.2011, zmiana z dnia 13.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych.
 • Jednostki organizacyjne (z dnia: 13.09.2011, zmiana z dnia 20.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano oświadczenie majątkowe p. Marii Kuśmierek na dzień 16.08.2011 r.


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 13.09.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 105 929