RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 16.06.2014, zmiana z dnia 16.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 04.06.2014 r., znak: WOOŚ-I.4242.41.2014.MP3.4 dotyczące postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegajacego na polegającego na odzysku odpadów opakowaniowych w postaci paleto kontenerów, palet drewnianych, usługowej regeneracji zbiorników stalowych oraz eksploatacja linii technologicznych do mielenia, mycia, suszenia i produkcji regranulatu z odpadów tworzyw sztucznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 480/27 i 480/23 obręb Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 16.06.2014, zmiana z dnia 16.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Informacja Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 11.06.2014 r., znak: RS-I.6341.27.2014.WD dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Pani Renaty Cejnóg w sprawie legalizacji wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego urzadzenia wodnego, stawu rekreacyjnego wybudowanego w miejscowości Bujny.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 16.06.2014, zmiana z dnia 18.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dokument: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 03.06.2014, znak: KO.461-9/14 dotyczące wydania decyzji uchylajacej decyzję Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12.03.2013 r., odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 18.06.2014, zmiana z dnia 04.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok:Obwieszczenie z dnia 27.06.2014 r.,, znak: RB.6220.16.2011 dot. wydania decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska po rozpatrzeniu wniosku Pana Wiesława Stracha, właściciela zakładu: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków, Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6 m.94, 42-224 Częstochowa.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 04.07.2014, zmiana z dnia 11.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie z dn. 10.07.2014 r., znak: RB.6220.1.2014 dot. rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów opakowaniowych w postaci paletokontenerów, palet drewnianych, usługowej regeneracji zbiorników stalowych oraz eksploatacja linii technologicznych do mielenia, mycia, suszenia i produkcji regranulatu z odpadów tworzyw sztucznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 480/27 i 480/23 obręb Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 11.07.2014, zmiana z dnia 11.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie z dnia 10.07.2014 r., znak: RB.6220.1.2012 dotyczące ponownego rozpatrzenia sprawy - ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 11.07.2014, zmiana z dnia 05.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 05.08.2014 r., znak: RB.6220.1.2014 dot. zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów opakowaniowych w postaci paleto kontenerów, palet drewnianych, usługowej regeneracji zbiorników stalowych oraz eksploatacja linii technologicznych do mielenia, mycia, suszenia i produkcji regranulatu z odpadów tworzyw sztucznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 480/27 i 480/23 obręb Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 05.08.2014, zmiana z dnia 06.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30.07.2014 r., znak: WOOŚ.4200.3.2013.MG.17 dotyczące udziału społeczeństwa w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S12 oraz S74.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 06.08.2014, zmiana z dnia 11.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument:Obwieszczenie z dnia 11.08.2014 r., znak: RB.602.1.2014 o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska dla gminy Wola Krzysztoporska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021” oraz ,,Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Wola Krzysztoporska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 11.08.2014, zmiana z dnia 11.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.:Obwieszczenie z dnia 07.08.2014 r., znak: RB.6220.4.2012 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid. 292, 293, 294, 295 w obrębie geodezyjnym Kamienna, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 11.08.2014, zmiana z dnia 11.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana: Obwieszczenie z dnia 07.08.2014 r., znak: RB.6220.4.2012 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid. 292, 293, 294, 295 w obrębie geodezyjnym Kamienna, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 11.08.2014, zmiana z dnia 13.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dn. 13.08.2014 r., znak: RB.6220.10.2012 o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianą do realizacji na działce nr 1/2 obręb Siomki, gmina Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 13.08.2014, zmiana z dnia 28.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 11.08.2014 r., znak: WOOŚ.4200.3.2013.MG.20 dotyczące wyznaczenia terminu rozprawy administracyjnej w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S12 oraz S74.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 28.08.2014, zmiana z dnia 05.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Zawiadomienie z dn. 03.09.2014 r, znak: RB. 6220.6.2014 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji prowadzenia skupu złomu stalowego, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 480/62 w obrębie Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 05.09.2014, zmiana z dnia 05.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Zawiadomienie z dn. 04.09.2014 r., znak: RB.7624-66/09 dot. zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianą do realizacji na działce o nr ewid. 355 w miejscowości Bogdanów, gmina Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 05.09.2014, zmiana z dnia 09.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 05.09.2014 r., znak: RB.6220.1.2014,dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów opakowaniowych w postaci paletokontenerów, palet drewnianych, usługowej regeneracji zbiorników stalowych oraz eksploatacji linii technologicznych do mielenia, mycia, suszenia i produkcji regranulatu z odpadów tworzyw sztucznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 480/27 i 480/23 obręb Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 09.09.2014, zmiana z dnia 18.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 12.09.2014, znak: RB.6220.13.2012 o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianą do realizacji na działce nr 84 oraz działki nr ewid. 83, 85 - zasięg rotora, obręb Wola Rokszycka, gmina Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 18.09.2014, zmiana z dnia 18.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 08.09.2014, znak: WOOŚ.4200.5.2013.MG.7 dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w postanowieniu RDOŚ w Łodzi - dotyczy prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie drogi ekspresowej (A1).
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 18.09.2014, zmiana z dnia 24.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 23.09.2014 r., znak: RB.6220.1.2012 dotyczące postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska\".
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 24.09.2014, zmiana z dnia 15.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasku i piasku ze żwirem - \"Poraj 1\"
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 15.10.2014, zmiana z dnia 31.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dn. 24.10.2014 r., znak: RB.7624-66/09 - podanie do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 24.10.2014 r., po rozpatrzeniu wniosku Pana Radosława Dury, zam. Piotrków Trybunalski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 355 w miejscowości Bogdanów, gmina Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 31.10.2014, zmiana z dnia 31.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana: Obwieszczenie z dn. 29.10.2014 r., znak: RB.7624-66/09 - podanie do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 24.10.2014 r., po rozpatrzeniu wniosku Pana Radosława Dury, zam. Piotrków Trybunalski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 355 w miejscowości Bogdanów, gmina Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 31.10.2014, zmiana z dnia 31.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok. :Obwieszczenie z dn. 29.10.2014 r., znak: RB.7624-66/09 - zawiadomienie stron postępowania o wydanej w dniu 24.10.2014 r., na wniosek Pana Radosława Dury, zam. Piotrków Trybunalski, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 355 w miejscowości Bogdanów, gmina Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 31.10.2014, zmiana z dnia 18.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie dotyczące rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną i drogowo – budowlaną, ogrodzeniem o łącznej mocy do 1,25 MW na działce oznaczonej nr 8 obręb Oprzężów, Gmina Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 18.11.2014, zmiana z dnia 26.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dn. 24.11.2014 r., znak: RB.6220.1.2012 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 obręb geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 18.11.2014
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 072