RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • 2013 (z dnia: 30.03.2014, zmiana z dnia 30.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 10.04.2014, zmiana z dnia 10.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Zawiadomienie dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 10.04.2014, zmiana z dnia 10.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów opakowaniowych w postaci paleto kontenerów, palet drewnianych, usługowej regeneracji zbiorników stalowych oraz eksploatacja linii technologicznych do mielenia, mycia, suszenia i produkcji regranulatu z odpadów tworzyw sztucznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 480/27 i 480/23 obręb Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 10.04.2014, zmiana z dnia 17.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16.04.2014 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RB.6220.9.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid.: 82/1 obręb Piekarki.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 17.04.2014, zmiana z dnia 22.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 01.04.2014 r., znak: WOOŚ.4200.3.2013.MG.11 dotyczące budowy drogi ekspresowej S12 oraz S74.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.04.2014, zmiana z dnia 25.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.:Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.04.2014 r. postanowienia znak: RB.6220.13.2012 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 84 oraz na działkach 83, 85 - zasięg rotora w obrębie geodezyjnym Wola Rokszycka, gmina Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 25.04.2014, zmiana z dnia 25.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie z dn. 22.04.2014 r., znak: RB.6220.4.2012 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 292, 293, 294, 295 w obrębie geodezyjnym Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 25.04.2014, zmiana z dnia 28.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Informacja dotycząca błędnie wskazanego obrębu geodezyjnego w obwieszczeniu z dnia 22.04.2014 r., znak: RB.6220.4.2012 dotyczącym rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 292, 293, 294, 295 w obrębie geodezyjnym Kamienna, gm. Wola Krzysztoporska” błędnie wskazano obręb geodezyjny na którym planowana jest inwestycja.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 28.04.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 06.05.2014 r. postanowienia znak: RB.7624-76/09 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy łącznej 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi na działkach nr ewid. 478 w miejscowości Gomulin oraz 49 i 50 w miejscowości Oprzężów, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok:Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.05.2014 r. decyzji znak: RB.7624-76/09 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy łącznej 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi na działkach nr ewid. 478 w miejscowości Gomulin oraz 49 i 50 w miejscowości Oprzężów, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 06.05.2014 r. postanowienia znak: RB.7624-77/09 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid. 92 w miejscowości Krężna, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy:Obwieszczenie o wydaniu w dniu 06.05.2014 r. postanowienia znak: RB.7624-77/09 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid. 92 w miejscowości Krężna, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.05.2014 r. decyzji znak: RB.7624-77/09 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid. 92 w miejscowości Krężna, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 06.05.2014 r. postanowienia znak: RB.7624-79/09 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi na działkach nr ewid. 26 i 27 w miejscowości Krężna, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.05.2014 r. decyzji znak: RB.7624-79/09 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi na działkach nr ewid. 26 i 27 w miejscowości Krężna, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 06.05.2014 r. postanowienia znak: RB.7624-79/09 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi na działkach nr ewid. 26 i 27 w miejscowości Krężna, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.05.2014 r. decyzji znak: RB.7624-79/09 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi na działkach nr ewid. 26 i 27 w miejscowości Krężna, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy:Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.05.2014 r. decyzji znak: RB.7624-81/09 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działce nr ewid. 14/4 w miejscowości Kozierogi, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.05.2014 r. decyzji znak: RB.7624-82/09 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocy łącznej 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi na działce nr ewid. 74 w miejscowości Rokszyce oraz 6/2 i 21 w miejscowości Oprzężów, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 06.05.2014 r. postanowienia znak: RB.7624-87/09 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy łącznej 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowym i placami manewrowymi na działkach nr ewid. 58 w miejscowości Rokszyce I oraz 87 w miejscowości Gomulin Kolonia, gm. Wola Krzysztoporska
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 06.05.2014 r. postanowienia znak: RB.7624-87/09 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy łącznej 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowym i placami manewrowymi na działkach nr ewid. 58 w miejscowości Rokszyce I oraz 87 w miejscowości Gomulin Kolonia, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.05.2014 r. decyzji znak: RB.7624-87/09 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy łącznej 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowym i placami manewrowymi na działkach nr ewid. 58 w miejscowości Rokszyce I oraz 87 w miejscowości Gomulin Kolonia, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 22.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.05.2014 r. postanowienia znak: RB.6220.8.2012 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid. 35, 36/1, 37, ob. geodezyjny Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.05.2014, zmiana z dnia 03.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.05.2014 r., decyzji znak: RB.6220.10.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,elektrownia fotowoltaiczna Parzniewice” na działce oznaczonej nr 96 o powierzchni 2,88 ha we wsi Parzniewice, obręb 0028 Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 03.06.2014, zmiana z dnia 16.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 28.05.2014, znak: WOOŚ.4200.3.2013.MG.12 dotyczące prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na ,,budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. (A1) - Opoczno (gr.woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego\"


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 03.06.2014
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 111