RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 29.11.2013, zmiana z dnia 29.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dn. 28.11.2013 r., znak: RB.6220.1.2012 o przekazaniu do SKO w Piotrkowie Tryb. odwołania od decyzji Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 05.11.2013 r. znak: RB.6220.1.2012 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 29.11.2013, zmiana z dnia 10.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie z dn. 02.12.2013 r., znak: RB.6220.16.2011 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska”. (umieszczono w dn. 09.12.2013 r.)
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 10.12.2013, zmiana z dnia 10.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana: Obwieszczenie z dn. 02.12.2013 r., znak: RB.6220.16.2011 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 10.12.2013, zmiana z dnia 13.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dn. 11.12.2013 r., RB.6220.10.2013 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,elektrownia fotowoltaiczna Parzniewice” na działce oznaczonej nr 96 o powierzchni 2,88 ha we wsi Parzniewice, obręb 0028 Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska (umieszczono 13.12.2013 r.)
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 13.12.2013, zmiana z dnia 19.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dn. 10.12.2013 r., znak: IOŚ.6220.13.2013 Burmistrza Kamieńska o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego - piasku ,,Napoleonów Północ\" gmina Kamieńsk.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 19.12.2013, zmiana z dnia 19.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana: Obwieszczenie z dn. 10.12.2013 r., znak: IOŚ.6220.13.2013 Burmistrza Kamieńska o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego - piasku ,,Napoleonów Północ\" gmina Kamieńsk.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 19.12.2013, zmiana z dnia 10.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dn.31.12.2013 r., znak: KO.461-206/13 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. o wydaniu w dn.31.12.2013 r. decyzji znak: KO.461-206/13 uchylającej decyzję Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dn. 27.11.2013 r., znak: RB.6220.1.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 10.01.2014, zmiana z dnia 10.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok. Obwieszczenie z dn. 07.01.2014 r., znak: RB.6220.6.2012 dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid. 85, 86, 87 w obrębie geodezyjnym Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 10.01.2014, zmiana z dnia 10.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.Obwieszczenie z dn. 07.01.2014 r., znak: RB. 6220.8.2012 dot. wydania postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 35, 36/1, 37 w obrębie geodezyjnym Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 10.01.2014, zmiana z dnia 15.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie z dn. 24.12.2013 r., znak: IOŚ.6220.13.2013 Burmistrza Kamieńska w sprawie przystąpienia do oceny odziaływania na środowisko w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizaji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego - piaski ,,Napoleonów Północ\" Kamieńsk.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 15.01.2014, zmiana z dnia 15.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dok. Obwieszczenie z dn. 14.01.2014 r., znak: RB.6220.8.2012 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 35, 36/1, 37 w obrębie geodezyjnym Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 15.01.2014, zmiana z dnia 15.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana: Obwieszczenie z dn. 14.01.2014 r., znak: RB.6220.8.2012 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 35, 36/1, 37 w obrębie geodezyjnym Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 15.01.2014, zmiana z dnia 15.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dok. Obwieszczenie z dn. 14.01.2014 r., znak: RB.6220.9.2013 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid.: 82/1 obręb Piekarki.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 15.01.2014, zmiana z dnia 03.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dn. 27.01.2014 r., znak: RB.6220.16.2011 dotyczące prowadzonego postępowania dla inwestycji polegającej na ,,zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska”
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 03.02.2014, zmiana z dnia 03.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana:Obwieszczenie z dn. 27.01.2014 r., znak: RB.6220.16.2011 dotyczące prowadzonego postępowania dla inwestycji polegającej na ,,zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska”
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 03.02.2014, zmiana z dnia 11.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument:Obwieszczenie z dnia 28.01.2014 r. znak: RB.6220.4.2012 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach o nr ewid. 292, 293, 294, 295, ob. geodezyjny Kamienna, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 11.02.2014, zmiana z dnia 17.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.:Zawiadomienie z dn. 04.02.2014 r, znak: RB.6220.1.2012 dot. zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 obręb geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 17.02.2014, zmiana z dnia 11.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok. Obwieszczenie z dnia 27.02.2014 r. dotyczące wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Mąkolice V” w miejscowości Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 11.03.2014, zmiana z dnia 11.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dn. 06.03.2014 r. znak: RB.6220.10.2013 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn. ,,elektrownia fotowoltaiczna Parzniewice” na działce oznaczonej nr 96 o powierzchni 2,88 ha we wsi Parzniewice, obręb 0028 Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 11.03.2014, zmiana z dnia 14.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10.03.2014 r., znak: WOOŚ.4200.3.2013.MG.7 dotyczące budowy drogi ekspresowej S12 oraz S74.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 14.03.2014, zmiana z dnia 18.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument:Obwieszczenie dotyczące wydania w dniu 12.03.2013 r., decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 18.03.2014, zmiana z dnia 10.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie dotyczące przekazania odwołania od decyzji Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12.03.2014 r. znak: RB.6220.1.2012 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.
 • 2013 (z dnia: 30.03.2014, zmiana z dnia 30.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano listę uchwał
 • 2013 (z dnia: 30.03.2014, zmiana z dnia 30.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano listę uchwał
 • 2013 (z dnia: 30.03.2014, zmiana z dnia 30.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 30.03.2014
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 106 172