RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 28.05.2013, zmiana z dnia 05.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 29.05.2013 r., znak: RB.6220.13.2012 o o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 84 oraz na działkach 83, 85- zasięg rotora w obrębie geodezyjnym Wola Rokszycka, gmina Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 05.06.2013, zmiana z dnia 05.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 29.05.2013 r., znak: RB.6220.10.2012 o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działce 1/2 obręb Siomki, gmina Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 05.06.2013, zmiana z dnia 20.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dnia 17.06.2013 roku, znak: RB.6220.18.2011/2013 dotyczące rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji z dn. 25.03.2013 r., znak: RB.6220.18.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża ,,Pawłów” i ,,Pawłów I” wraz z jego przeróbką w istniejącym zakładzie przeróbczym, oraz z budową przepustu technologicznego pod drogą łączącą kopalnię z zakładem przeróbczym. Lokalizacja: działki o nr ewid. 127, 161, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, obręb geodezyjny Pawłów Górny, oraz działki o nr ewid. 154, 151, 150, 149, 148, 147, 158, 159, 146/1, 146/3, 145, 155, 157, 156 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 20.06.2013, zmiana z dnia 25.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dn. 19.07.2013 roku, znak: RB.6220.1.2012 o o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • 2013 (z dnia: 11.07.2013, zmiana z dnia 17.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano listę opublikowanych uchwał
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 25.07.2013, zmiana z dnia 25.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie w sprawie wydanie w dniu 08.07.2013 r. postanowienia znak: RB.6220.12.2013 stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża „Mąkolice V\" gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 25.07.2013, zmiana z dnia 25.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dn. 22.07.2013 r., znak: RB.6220.11.2013 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Mąkolice V” w miejscowości Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pani Grażyny Porwańskiej, Spółka ,,ATMO-ex” Sp. z o. o., Łódź pełnomocnika Inwestora - „BUDOMAX Kopalnie Kruszywa” Sp. z o.o. Sp. k., Wola Rokszycka.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 25.07.2013, zmiana z dnia 25.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dn. 22.07.2013 r., znak: RB.6220.11.2013 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) ,,Piekary III” w miejscowości Piekary gm. Wola Krzysztoporska. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pani Grażyny Porwańskiej, Spółka ,,ATMO-ex” Sp. z o. o., Łódź pełnomocnika Inwestora - „BUDOMAX Kopalnie Kruszywa” Sp. z o.o. Sp. k., Wola Rokszycka.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 25.07.2013, zmiana z dnia 25.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana: Obwieszczenie z dn. 22.07.2013 r., znak: RB.6220.11.2013 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) ,,Piekary III” w miejscowości Piekary gm. Wola Krzysztoporska. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pani Grażyny Porwańskiej, Spółka ,,ATMO-ex” Sp. z o. o., Łódź pełnomocnika Inwestora - „BUDOMAX Kopalnie Kruszywa” Sp. z o.o. Sp. k., Wola Rokszycka.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 25.07.2013, zmiana z dnia 25.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana: Obwieszczenie z dn. 22.07.2013 r., znak: RB.6220.12.2013 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Mąkolice V” w miejscowości Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pani Grażyny Porwańskiej, Spółka ,,ATMO-ex” Sp. z o. o., Łódź pełnomocnika Inwestora - „BUDOMAX Kopalnie Kruszywa” Sp. z o.o. Sp. k., Wola Rokszycka.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 25.07.2013, zmiana z dnia 07.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - obwieszczenie z dn.01.08.2013 r., znak: RB.6220.13.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wola Krzysztoporska na części działki o nr ew. 568/14 obręb Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 07.08.2013, zmiana z dnia 07.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dn.29.07.2013 r., znak: IA.II.7820.7.2012.ŁR, IA.II.7820.8.2012.ŁR, IA.II.7820.19.2012.PG, IA.II.7820.20.2012.ŁR, o ponownej procedurze oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 07.08.2013, zmiana z dnia 26.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dn.14.08.2013 r., znak: RB.6220.18.2011/2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża ,,Pawłów” i ,,Pawłów I” wraz z jego przeróbką w istniejącym zakładzie przeróbczym, oraz z budową przepustu technologicznego pod drogą łączącą kopalnię z zakładem przeróbczym. Lokalizacja: działki o nr ewid. 127, 161, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, obręb geodezyjny Pawłów Górny, oraz działki o nr ewid. 154, 151, 150, 149, 148, 147, 158, 159, 146/1, 146/3, 145, 155, 157, 156, 152, 153 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska dla Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli, ul. Cementowa 1.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 26.08.2013, zmiana z dnia 26.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26.08.2013 r. postanowienia znak: RB.6220.6.2013 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 32 oraz działkach nr ewid. 35 i 33/2 – zasięg rotora w obrębie geodezyjnym Oprzężów gm. Wola Krzysztoporska” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 26.08.2013, zmiana z dnia 10.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dokument:Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29.08.2013 r. postanowienia znak: RB.6220.1.2012 o odmowie udostępnienia kopii dokumentów wnioskowanych przez Pana Mariusza Grota pełnomocnika spółki WOLA-WIND Sp. z o.o. Spółka w organizacji w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 obręb geodezyjny Borowa.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 10.09.2013, zmiana z dnia 10.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Zawiadamianie o wydaniu w dniu 02.09.2013 r.decyzji znak: RB.6220.7.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) ,,Mąkolice VI” na działce o nr ewid. 226 obręb geodezyjny Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 10.09.2013, zmiana z dnia 25.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument zawiadomienie z dnia 24.09.2013 r., znak: RB.6220.1.2012 o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • 2013 (z dnia: 17.09.2013, zmiana z dnia 30.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano listę uchwał
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 25.09.2013, zmiana z dnia 08.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy wniosek: Obwieszczenie z dnia 02.10.2013 r., znak: RB.6220.11.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża ,,Piekary III” w miejscowości Piekary gm. Wola Krzysztoporska na wniosek Pani Grażyny Porwańskiej, pełnomocnika inwestora spółki ,,BUDOMAX” Kopalnie Kruszywa Sp. zo. o. Sp. k.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 08.10.2013, zmiana z dnia 16.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dn. 25.09.2013 r., znak: IOŚ.6220.13.2013 Burmistrza Kamieńska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego - piasku ,,Napoleonów Północ\" gmina Kamieńsk.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 16.10.2013, zmiana z dnia 22.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid.: 82/1 obręb Piekarki.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.10.2013, zmiana z dnia 22.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana-Obwieszczenie z dn.16.10.2013 r., znak: RB.6220.9.2013 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid.: 82/1 obręb Piekarki.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.10.2013, zmiana z dnia 22.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dokument: Obwieszczenie z dn. 21.10.2013 r., znak: RB.6220.12.2013 o o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Mąkolice V” w miejscowości Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.10.2013, zmiana z dnia 08.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument:Obwieszczenie z dn. 05.11.2013 r. , znak: RB.6232.1.2012 o wydaniu decyzji odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 08.11.2013, zmiana z dnia 15.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  NOwy dokument - obwieszczenie z dn. 12.11.2013r., znak: RB.6220.12.2013 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Mąkolice V” w miejscowości Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska.


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 08.11.2013
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 105 764