RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 28.03.2013, zmiana z dnia 28.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszenie z dn. 21.03.2013 r., znak: RB.6220.18.2011 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża ,,Pawłów” i ,,Pawłów I” wraz z jego przeróbką w istniejącym zakładzie przeróbczym, oraz z budową przepustu technologicznego pod drogą łączącą kopalnię z zakładem przeróbczym. Lokalizacja: działki o nr ewid. 127, 161, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, obręb geodezyjny Pawłów Górny, oraz działki o nr ewid. 154, 151, 150, 149, 148, 147, 158, 159, 146/1, 146/3, 145, 155, 157, 156 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 28.03.2013, zmiana z dnia 28.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 25.03.2013 r, znak: RB.6220.3.2012 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku i piasku ze żwirem) ze złoża ,,PAWŁÓW II” na działkach nr 145, 146/1, 146/3 obręb Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 28.03.2013, zmiana z dnia 12.04.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie z dn. 04.04.2013 r, znak: RB.6220.12.2011 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie zmiany decyzji z dn. 14.09.2012 r., znak: RB.6220.12.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku warsztatowo – magazynowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury na działce o nr ewid. 480/112 obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
 • 2013 (z dnia: 11.04.2013, zmiana z dnia 11.04.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano listę dodanych Uchwał Rady Gminy na 2013 rok
 • 2013 (z dnia: 11.04.2013, zmiana z dnia 19.04.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano listę dodanych Uchwał Rady Gminy
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 12.04.2013, zmiana z dnia 12.04.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zawiadomienie z dn. 08.04.2013 r., znak: RB.6220.6.2013 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 32 oraz działkach nr ewid. 35 i 33/2 – zasięg rotora w obrębie geodezyjnym Oprzężów gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 12.04.2013, zmiana z dnia 12.04.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano : Obwieszczenie z dn. 04.04.2013r. znak: RB.6220.4.2013 o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej realizowanej na działce nr 48 obręb geodezyjny Gąski i działce nr 88 obręb Siomki, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 12.04.2013, zmiana z dnia 19.04.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano PROTOKÓŁ z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przeprowadzonej w dniu 25 marca 2013 r. o godz. 1400 w Domu Ludowym w Bogdanowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska (sprawa znak: RB.6220.1.2012).
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 19.04.2013, zmiana z dnia 19.04.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument Obwieszczenie z dn. 16.04.2013 r., znak: RB.6220.1.2012informujące o zamieszczeniu protokołu z rozprawy administracyjnej, przeprowadzonej o w świetlicy OSP w Bogdanowie w dniu 25 marca 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 19.04.2013, zmiana z dnia 02.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - bwieszczenie z dn. 29.04.2013 r., znak: RB.6220.2.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działce nr ewid. 599, obręb geodezyjny Kacprów, gm. Wola Krzysztoporska.
 • 2013 (z dnia: 19.04.2013, zmiana z dnia 08.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Errata drobnego błędu (brak znaku w nr uchwały)
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 02.05.2013, zmiana z dnia 02.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - obwieszczenie z dn. 29.04.2013 r., znak: RB.6220.4.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej realizowanej na działce nr 48 obręb geodezyjny Gąski i działce nr 88 obręb Siomki, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 02.05.2013, zmiana z dnia 02.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Zawiadomienie z dn. 02.05.2013 r. , znak: RB.6220.18.2011/2013 wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji z dn. 25.03.2013 r., znak: RB.6220.18.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża ,,Pawłów” i ,,Pawłów I” wraz z jego przeróbką w istniejącym zakładzie przeróbczym, oraz z budową przepustu technologicznego pod drogą łączącą kopalnię z zakładem przeróbczym. Lokalizacja: działki o nr ewid. 127, 161, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, obręb geodezyjny Pawłów Górny, oraz działki o nr ewid. 154, 151, 150, 149, 148, 147, 158, 159, 146/1, 146/3, 145, 155, 157, 156 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska. Zmiana polega na dodaniu w części tytułu ,,Lokalizacja” w obrębie Parzniewice Duże działek 152 i 153. Zmiana ta poprzez dopisanie działek 152 i 153 obręb Parzniewice Duże dotyczy całej decyzji, gdzie przytaczana jest lokalizacja przedsięwzięcia.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 02.05.2013, zmiana z dnia 02.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Zawiadomienie z dn. 02.05.2013 r., znak: RB.6220.12.2011 o zebranym materiale dowodowym w sprawie zmiany decyzji z dn. 14.09.2012 r., znak: RB.6220.12.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku warsztatowo – magazynowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury na działce o nr ewid. 480/112 obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 02.05.2013, zmiana z dnia 02.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana - Zawiadomienie z dn. 02.05.2013 r. , znak: RB.6220.18.2011/2013 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie zmiany decyzji z dn. 25.03.2013 r., znak: RB.6220.18.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża ,,Pawłów” i ,,Pawłów I” wraz z jego przeróbką w istniejącym zakładzie przeróbczym, oraz z budową przepustu technologicznego pod drogą łączącą kopalnię z zakładem przeróbczym. Lokalizacja: działki o nr ewid. 127, 161, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, obręb geodezyjny Pawłów Górny, oraz działki o nr ewid. 154, 151, 150, 149, 148, 147, 158, 159, 146/1, 146/3, 145, 155, 157, 156 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska. Zmiana polega na dodaniu w części tytułu ,,Lokalizacja” w obrębie Parzniewice Duże działek 152 i 153. Zmiana ta poprzez dopisanie działek 152 i 153 obręb Parzniewice Duże dotyczy całej decyzji, gdzie przytaczana jest lokalizacja przedsięwzięcia.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 02.05.2013, zmiana z dnia 17.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe pismo RB.6220.1.2012
 • 2013 (z dnia: 08.05.2013, zmiana z dnia 11.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano listę Uchwał Rady Gminy
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 17.05.2013, zmiana z dnia 17.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana RB.6220.1.2012
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 17.05.2013, zmiana z dnia 17.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument Uwagi do protokołu z rozprawy administracyjnej, przeprowadzonej o w świetlicy OSP w Bogdanowie w dniu 25 marca 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 17.05.2013, zmiana z dnia 17.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana - Uwagi do protokołu z rozprawy administracyjnej, przeprowadzonej o w świetlicy OSP w Bogdanowie w dniu 25 marca 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 17.05.2013, zmiana z dnia 24.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 15.05.2013 r., znak: RB.6220.12.2011 w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję z dn. 14.09.2012 r., znak: RB.6220.12.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku warsztatowo – magazynowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury na działce o nr ewid. 480/112 obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 24.05.2013, zmiana z dnia 24.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy - Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 17.05.2013 r., znak: WOOŚ.4200.3.2013.MG w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. (A1) Opoczno (gr. Woj. mazowieckiego) oraz drogo ekspresowej S 74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 24.05.2013, zmiana z dnia 28.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 21.03.2013 r., znak: RB.6220.3.2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku i piasku ze żwirem) ze złoża ,,PAWŁÓW II” na działkach nr 145, 146/1, 146/3 obręb Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 28.05.2013, zmiana z dnia 28.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Zawiadomienie z dn. 24.05.2013 r., znak: RB.6220.10.2012 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działce 1/2 obręb Siomki, gmina Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 28.05.2013, zmiana z dnia 28.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dokument - Zawiadomienie z dn. 24.05.2013 r., znak: RB.6220.13.2012 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 84 oraz na działkach 83, 85- zasięg rotora w obrębie geodezyjnym Wola Rokszycka, gmina Wola Krzysztoporska.


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 28.05.2013
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 092