RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 11.02.2013, zmiana z dnia 14.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 08.02.2013 r., znak: RB.6220.12.2012 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża ,,MONIKÓW II” na działkach nr 54, 58, obręb Moników, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 14.02.2013, zmiana z dnia 14.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - zawiadomienie z dn. 12.02.2013 r., znak: RB.6220.12.2011 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Kowalskiego, ul. Karłowicza 17, 97-300 Piotrków Trybunalski , z pełnomocnictwa którego działa Pani Emilia Krystek, Dyrektor Biura PUH „ EkoPerfekt”, ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski w sprawie zmiany decyzji z dn. 14.09.2012 r., znak: RB.6220.12.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku warsztatowo – magazynowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury na działce o nr ewid. 480/112 obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 14.02.2013, zmiana z dnia 14.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dokument Zawiadomienie z dn. 12.02.2013 r., znak: RB.6220.12.2011 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Kowalskiego, ul. Karłowicza 17, 97-300 Piotrków Trybunalski , z pełnomocnictwa którego działa Pani Emilia Krystek, Dyrektor Biura PUH „ EkoPerfekt”, ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski w sprawie zmiany decyzji z dn. 14.09.2012 r., znak: RB.6220.12.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku warsztatowo – magazynowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury na działce o nr ewid. 480/112 obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 14.02.2013, zmiana z dnia 14.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Zawiadomienie z dn. 12.02.2013 r., znak: RB.6220.12.2011 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Kowalskiego, ul. Karłowicza 17, 97-300 Piotrków Trybunalski , z pełnomocnictwa którego działa Pani Emilia Krystek, Dyrektor Biura PUH „ EkoPerfekt”, ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski w sprawie zmiany decyzji z dn. 14.09.2012 r., znak: RB.6220.12.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku warsztatowo – magazynowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury na działce o nr ewid. 480/112 obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 14.02.2013, zmiana z dnia 14.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zm
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 14.02.2013, zmiana z dnia 14.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy - Obwieszczenie z dn. 12.02.2012 r, znak: RB. 6220.1.2012 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 14.02.2013, zmiana z dnia 14.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument Obwieszczenie z dn. 13.02.2013 r., znak: RB.6220.1.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1914E Bukowa – Parzniewice Duże na odcinku 1935 mb realizowanego na działce numer ewidencyjny 120 obręb Parzniewice Duże i działce numer ewidencyjny 1 obręb Pawłów Dolny, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 14.02.2013, zmiana z dnia 15.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Errata 15.02.2013
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 15.02.2013, zmiana z dnia 15.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Errata 15.02.2013 rok
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 15.02.2013, zmiana z dnia 15.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Errata 15.02.2013 r.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 15.02.2013, zmiana z dnia 21.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zawiadomienie z dnia 19.0.2013 r. (znak sprawy: RB.6220.18.2011) o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża ,,Pawłów” i ,,Pawłów I” wraz z jego przeróbką w istniejącym zakładzie przeróbczym, oraz z budową przepustu technologicznego pod drogą łączącą kopalnię z zakładem przeróbczym. Lokalizacja: działki o nr ewid. 127, 161, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, obręb geodezyjny Pawłów Górny, oraz działki o nr ewid. 154, 151, 150, 149, 148, 147, 158, 159, 146/1, 146/3, 145, 155, 157, 156 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 21.02.2013, zmiana z dnia 26.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 11.02.2013 r., znak: KO.461-3/13 w sprawie wydania postanowienia o niedopuszczalności zażalenia na podjęcie postępowania dotyczącego o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, ob. geodezyjny Wola Krzysztoporska, gm. Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 26.02.2013, zmiana z dnia 26.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 11.02.2013 r., znak: KO.461-3/13 w sprawie wydania postanowienia o niedopuszczalności zażalenia na podjęcie postępowania dotyczącego o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, ob. geodezyjny Wola Krzysztoporska, gm. Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 26.02.2013, zmiana z dnia 27.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 11.02.2013 r., znak: KO.461-3/13 w sprawie wydania postanowienia o niedopuszczalności zażalenia na podjęcie postępowania dotyczącego o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, ob. geodezyjny Wola Krzysztoporska, gm. Wola Krzysztoporska
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.02.2013, zmiana z dnia 27.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dn. 20.02.2013 r., znak: GK.6220.5.16.w2010 w sprawie rozpoczęcia procedury ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.18, 19w miejscowości Świerczyńsko, gm. Rozprza
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.02.2013, zmiana z dnia 27.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana Obwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dn. 20.02.2013 r., znak: GK.6220.5.16.w2010 w sprawie rozpoczęcia procedury ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.18, 19 w miejscowości Świerczyńsko, gm. Rozprza
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.02.2013, zmiana z dnia 27.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano: Obwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dn. 11.02.2013 r., znak: GK.6220.2.30.2012 w sprawie rozpoczęcia procedury ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 850 kW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.14/1, 14/2 w miejscowości Truszczanek, gm. Rozprza
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.02.2013, zmiana z dnia 27.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dn. 11.02.2013 r., znak: GK.6220.2.30.2012 w sprawie rozpoczęcia procedury ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 850 kW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.14/1, 14/2 w miejscowości Truszczanek, gm. Rozprza
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.02.2013, zmiana z dnia 27.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano: Zawiadomienie z dn. 18.02.2013 r., znak: RB.6220.4.2013 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej realizowanej na działce numer ewidencyjny 48 obręb Gąski i działce numer ewidencyjny 88 obręb Siomki, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.02.2013, zmiana z dnia 27.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana: Zawiadomienie z dn. 18.02.2013 r., znak: RB.6220.4.2013 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej realizowanej na działce numer ewidencyjny 48 obręb Gąski i działce numer ewidencyjny 88 obręb Siomki, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.02.2013, zmiana z dnia 27.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano: Obwieszczenie z dn. 27.02.2013 r, znak: RB.6220.3.2013 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestowych) na działce nr ewid. 52, obręb geodezyjny Moników, gm. Wola Krzysztoporska
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.02.2013, zmiana z dnia 15.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 11.03.2013 r., znak: RB.6220.1.2012 dotyczące przeprowadzenia rozprawy administracyjnej w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 15.03.2013, zmiana z dnia 15.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 08.03.2012 r., znak: RB.6220.14.2012 informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych na działce nr 153/10, obręb geodezyjny Majków Duży, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 15.03.2013, zmiana z dnia 15.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie z dn. 11.03.2013 r., znak: RB.6220.16.2011 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 15.03.2013, zmiana z dnia 28.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 19.03.2013 r., znak: RB.6220.12.2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża ,,MONIKÓW II” na działkach nr 54, 58, obręb Moników, gm. Wola Krzysztoporska.


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 15.03.2013
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 080