RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 23.10.2012, zmiana z dnia 26.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie RB.6220.16.2011 z dnia 24.10.2012 r. dla przedsięwzięcia polegającego na ,,zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej n a halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, ob. geodezyjny Wola Krzysztoporska, gm. Wola Krzysztoporska”
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 26.10.2012, zmiana z dnia 26.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie po postanowieniu o nałożeniu raportu RB.6220.9.2012 z dnia 22.10.2012 r. dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,zakupie, uruchomieniu i eksploatacji linii technologicznej do mielenia, mycia, suszenia i produkcji regranulatu z odpadów tworzyw sztucznych na działce 480/27, obręb Wola Krzysztoporska.”
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 26.10.2012, zmiana z dnia 31.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Zawiadomienie znak RB.6220.13.2012 z dnia 30.10.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 84 oraz działkach nr ewid. 83 i 85 – zasięg rotora w obrębie geodezyjnym Wola Rokszycka, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 31.10.2012, zmiana z dnia 07.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie znak RB.6220.10.2012 z dnia 31.10.2012 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianą do realizacji na działce nr 1/2 obręb Siomki, gmina Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 07.11.2012, zmiana z dnia 20.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 15.11.2012 r, znak: RB.6220.17.2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 62/4, 63/4, 124 ob. geodezyjny Krzyżanów, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 20.11.2012, zmiana z dnia 06.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dokument - Obwieszczenie z dn.26.11.2012 r., znak: RB.6220.13.2012 o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianą do realizacji na działce nr 84 oraz działki nr ewid. 83, 85 - zasięg rotora, obręb Wola Rokszycka, gmina Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 06.12.2012, zmiana z dnia 06.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dokument
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 06.12.2012, zmiana z dnia 06.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 16.11.2012 r., znak: RB.6220.2.2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (kurnika) o obsadzie 37 200 sztuk brojlerów, trzech silosów paszowych o pojemności do 27 Mg każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 202/1, obręb geodezyjny Rokszyce I, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 06.12.2012, zmiana z dnia 06.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 30.11.2012 r., znak: RB.6220.9.2012 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie, uruchomieniu i eksploatacji linii technologicznej do mielenia, mycia, suszenia i produkcji regranulatu z odpadów tworzyw sztucznych na działce 480/27 obręb Wola Krzysztoporska gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 06.12.2012, zmiana z dnia 07.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 06.12.2012 r, znak: RB.6220.10.2012 o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działce 1/2 obręb geodezyjny Siomki, gmina Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 07.12.2012, zmiana z dnia 20.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 14.12.2012 r., znaK: RB.6220.13.2012 o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postepowania dla inwestycji polegajacej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 84 oraz na działkach 83, 85- zasięg rotora w obrębie geodezyjnym Wola Rokszycka , gmina Wola Krzysztoporska
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 20.12.2012, zmiana z dnia 20.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 12.12.2012 r., znaK: RB.6220.9.2011 o wydaniu decyzji znak: RB.6220.9.2011 zmieniająca w części decyzję Wójta Gminy z dnia 19.12.2011 r., znak: RB.6220.9.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech hal magazynowych z towarzyszącymi budynkami, obiektami oraz infrastrukturą Centrum Logistycznego PROLOGIS Park Piotrków II w miejscowości Majków Duży, dz. nr ewid. 438/2 obręb Majków Duży dla ProLogis Poland CI (P) Sp. z o.o. oraz ProLogis Poland REIT Sp. z o.o. II S.K.A.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 20.12.2012, zmiana z dnia 20.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 19.12.2012 r., znaK: RB.6220.16.2011 o wydaniu w dniu 19.12.2012 r. postanowienia znak: RB.6220.16.2011 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, ob. geodezyjny Wola Krzysztoporska, gm. Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 20.12.2012, zmiana z dnia 20.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 20.12.2012, zmiana z dnia 18.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 14.01.2013 r., znak: RB.6220.18.2011 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża ,,Pawłów” i ,,Pawłów I” wraz z jego przeróbką w istniejącym zakładzie przeróbczym, oraz z budową przepustu technologicznego pod drogą łączącą kopalnię z zakładem przeróbczym. Lokalizacja: działki o nr ewid. 127, 161, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, obręb geodezyjny Pawłów Górny, oraz działki o nr ewid. 154, 151, 150, 149, 148, 147, 158, 159, 146/1, 146/3, 145, 155, 157, 156 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Ogłoszenia i kumunikaty - 2013 r. (z dnia: 08.01.2013, zmiana z dnia 08.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmieniono tytuł strony i podmenu
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 18.01.2013, zmiana z dnia 18.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zm
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 18.01.2013, zmiana z dnia 25.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument Obwieszczenie z dn. 17.01.2013 r. , znak: RB.6220.1.2012 o wydaniu postanowienia o podjęciu prowadzonego postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163 i 164 obręb geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 25.01.2013, zmiana z dnia 25.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument Obwieszczenie z dnia 23.01.2013 r., znak: RB.6220.1.2013 o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1914E Bukowa – Parzniewice Duże na odcinku 1935 mb realizowanego na działce numer ewidencyjny 120 obręb Parzniewice Duże i działce numer ewidencyjny 1 obręb Pawłów Dolny, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 25.01.2013, zmiana z dnia 25.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument Obwieszczenie z dn. 22.01.2013 r, znak: RB.6220.9.2012 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,zakupie, uruchomieniu i eksploatacji linii technologicznej do mielenia, mycia, suszenia i produkcji regranulatu z odpadów tworzyw sztucznych na działce 480/27, obręb Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 25.01.2013, zmiana z dnia 25.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument obwieszczenie z dn. 22.01.2013 r, znak: RB.6220.9.2012 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,zakupie, uruchomieniu i eksploatacji linii technologicznej do mielenia, mycia, suszenia i produkcji regranulatu z odpadów tworzyw sztucznych na działce 480/27, obręb Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 25.01.2013, zmiana z dnia 11.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn.05.02.2013 r., znak: RB.6220.3.2013 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestowych) na działce nr ewid. 52, obręb geodezyjny Moników, gm. Wola Krzysztoporska.
 • 2013 (z dnia: 04.02.2013, zmiana z dnia 11.04.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano listę dodanych Uchwał Rady Gminy za 2013 rok
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 11.02.2013, zmiana z dnia 11.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 11.02.2013, zmiana z dnia 11.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 11.02.2013
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 119