RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 29.08.2012, zmiana z dnia 30.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument zawiadomienie z dnia 22.08.2012 r., znak: RB.6220.9.2012 r. o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej - inwestycja polegająca na zakupie, uruchomieniu i eksploatacji linii technologicznej do mielenia, mycia, suszenia i produkcji regranulatu z odpadów tworzyw sztucznych na działce 480/27 obręb Wola Krzysztoporska gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 30.08.2012, zmiana z dnia 05.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - obwieszczenie z dn. 03.09.2012 r., znak: RB.6220.16.2011 o możliwości zapoznania się z treścią protokołu z rozprawy administracyjnej, przeprowadzonej o w świetlicy OSP w Woli Krzysztoporskiej w dniu 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 05.09.2012, zmiana z dnia 05.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument protokół z rozprawy administracyjnej, przeprowadzonej o w świetlicy OSP w Woli Krzysztoporskiej w dniu 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 05.09.2012, zmiana z dnia 27.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - obwieszczenie z dn. 21.09.2012 o wydanym postanowieniu, znak: RB.6220.16.2011 stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.09.2012, zmiana z dnia 27.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument obwieszczenie z dn. 21.09.2012 o wydanym postanowieniu, znak: RB.6220.16.2011 stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.09.2012, zmiana z dnia 27.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument obwieszczenie o wydaniu w dniu 17.09.2012 r. postanowienia znak: RB.6220.4.2012 stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 292, 293, 294, 295 w obrębie geodezyjnym Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.09.2012, zmiana z dnia 27.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.09.2012 r. postanowienia znak: RB.6220.5.2012 stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działce nr ewid.: 29 w obrębie geodezyjnym Siomki, gm. Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.09.2012, zmiana z dnia 27.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.09.2012, zmiana z dnia 27.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17.09.2012 r. postanowienia znak: RB.6220.4.2012 stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 292, 293, 294, 295 w obrębie geodezyjnym Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.09.2012, zmiana z dnia 27.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.09.2012, zmiana z dnia 27.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.09.2012 r. postanowienia znak: RB.6220.6.2012 stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 85, 86, 87 w obrębie geodezyjnym Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.09.2012, zmiana z dnia 27.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.09.2012 r. postanowienia znak: RB.6220.7.2012 stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 572, 573, 574 w obrębie geodezyjnym Bogdanów, gm. Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.09.2012, zmiana z dnia 27.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.09.2012 r. postanowienia znak: RB.6220.8.2012 stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładającego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 35, 36/1, 37 w obrębie geodezyjnym Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska”.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.09.2012, zmiana z dnia 27.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie z dnia 14.09.2012 r., znak: RB.6220.10.2012 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. 2/1 obręb Siomki.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 27.09.2012, zmiana z dnia 09.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie z dn. 03.10.2012 r., znak: RB.6220.3.2012 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku i piasku ze żwirem) ze złoża „PAWŁÓW II” na działkach nr ewid. 145, 146/1, 146/3 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 09.10.2012, zmiana z dnia 09.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Zawiadomienie z dn. 08.10.2012 r., znak: RB.6220.11.2012 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Parzniewice Małe” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 59, 60, 61/2, obręb Parzniewice Małe, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 09.10.2012, zmiana z dnia 19.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - zawiadomienie RB.6220.17.2011 z dnia 12.10.2012 r. o zebranym materiale dowodowym - dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi na działkach o nr ewid. 62/4, 63/4, 124 ob. geodezyjny Krzyżanów, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 19.10.2012, zmiana z dnia 22.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - zawiadomienie RB.6220.4.2012 o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach o nr ewid. 292, 293, 294, 295, ob. geodezyjny Kamienna, gm. Wola Krzysztoporska”
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.10.2012, zmiana z dnia 22.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Zawiadomienie RB.6220.5.2012 z dnia 22.10.2012 r. o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działce o nr ewid. 29, ob. geodezyjny Siomki, gm. Wola Krzysztoporska”
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.10.2012, zmiana z dnia 22.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie RB.6220.6.2012 z dnia 22.10.2012 r. dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach o nr ewid. 85, 86, 87, ob. geodezyjny Władysławów,gm. Wola Krzysztoporska”
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.10.2012, zmiana z dnia 22.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie RB.6220.7.2012 z dnia 22.10.2012 r.o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach o nr ewid. 572, 573, 574, ob. geodezyjny Bogdanów, gm. Wola Krzysztoporska”
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 22.10.2012, zmiana z dnia 23.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie RB.6220.8.2012 z dnia 22.10.2012 r. o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach o nr ewid. 35, 36/1, 37, ob. geodezyjny Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska”
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 23.10.2012, zmiana z dnia 23.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie RB.6220.8.2012 z dnia 22.10.2012 r. o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na :budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach o nr ewid. 35, 36/1, 37, obręb geod. Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska\"
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 23.10.2012, zmiana z dnia 23.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie RB.6220.8.2012 z dnia 22.10.2012 r. o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach o nr ewid. 35, 36/1, 37, ob. geodezyjny Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska”
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 23.10.2012, zmiana z dnia 23.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument - Obwieszczenie RB.6220.8.2012 z dnia 22.10.2012 r. o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach o nr ewid. 35, 36/1, 37, ob. geodezyjny Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska”


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 23.10.2012
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 108