RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Decyzje Środowiskowe 2011 (z dnia: 11.01.2012, zmiana z dnia 19.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje Środowiskowe 2011 (z dnia: 19.01.2012, zmiana z dnia 19.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje Środowiskowe 2011 (z dnia: 19.01.2012, zmiana z dnia 19.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano obwieszczenie
 • Decyzje Środowiskowe 2011 (z dnia: 19.01.2012, zmiana z dnia 19.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmieniono wygląd
 • Decyzje Środowiskowe 2012 (z dnia: 19.01.2012, zmiana z dnia 27.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano obwieszczenie
 • Decyzje Środowiskowe 2012 (z dnia: 27.02.2012, zmiana z dnia 27.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe zawiadomienie
 • Decyzje Środowiskowe 2012 (z dnia: 27.02.2012, zmiana z dnia 24.04.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (RB.6220.1.2012), oraz Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu (RB.7624-66/09)
 • Status i regulaminy (z dnia: 06.04.2012, zmiana z dnia 06.04.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Decyzje Środowiskowe 2012 (z dnia: 24.04.2012, zmiana z dnia 24.04.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych.
 • Decyzje Środowiskowe 2012 (z dnia: 24.04.2012, zmiana z dnia 27.04.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża ,,Pawłów” i ,,Pawłów I” wraz z jego przeróbką w istniejącym zakładzie przeróbczym, oraz z budową przepustu technologicznego pod drogą łączącą kopalnię z zakładem przeróbczym (RB.6220.18.2011)
 • Decyzje Środowiskowe 2012 (z dnia: 27.04.2012, zmiana z dnia 21.05.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 21.05.2012, zmiana z dnia 06.06.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano nowy dokument
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 06.06.2012, zmiana z dnia 06.06.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana wyglądu
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 06.06.2012, zmiana z dnia 06.06.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 06.06.2012, zmiana z dnia 06.06.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przeprowadzonej w dniu 31 maja 2012 r. o godz. 12-00 w Domu Ludowym w Krzyżanowie
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 06.06.2012, zmiana z dnia 14.06.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 14.06.2012, zmiana z dnia 20.06.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wprowadzenie nowego dokumentu
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 20.06.2012, zmiana z dnia 28.06.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dokument
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 28.06.2012, zmiana z dnia 18.07.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 18.07.2012, zmiana z dnia 29.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wprowadzono Obwieszczenie z dnia 22.08.2012 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przedsięwzięcie polegające na budowie budynku inwentarskiego (kurnika) o obsadzie 37200 szt. brojlerów, trzech silosów paszowych o pojemności do 27 Mg każdy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 202/1 obręb geodezyjny Rokszyce I, gm. Wola Krzysztoporska
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 29.08.2012, zmiana z dnia 29.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument zawiadomienie z dn. 14.08.2012 r, znak: RB.6220.4.2012 o wszczęciu postępowania - budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid. 292, 293, 294, 295 w obrębie geodezyjnym Kamienna, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 29.08.2012, zmiana z dnia 29.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument zawiadomienie z dn. 16.08.2012 r, znak: RB.6220.5.2012 o wszczęciu postępowania - budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid. 29 w obrębie geodezyjnym Siomki, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 29.08.2012, zmiana z dnia 29.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument zawiadomienie z dn. 17.08.2012 r, znak: RB.6220.6.2012 o wszczęciu postępowania - budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid. 85, 86, 87 w obrębie geodezyjnym Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 29.08.2012, zmiana z dnia 29.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument zawiadomienie z dn. 17.08.2012 r., znak: RB.6220.7.2012 o wszczęciu postępowania - budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid. 572, 573, 574 w obrębie geodezyjnym Bogdanów, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2012 (z dnia: 29.08.2012, zmiana z dnia 29.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument zawiadomienie z dn. 17.08.2012 r., znak: RB.6220.7.2012 o wszczęciu postępowania - budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid. 35, 36/1, 37 w obrębie geodezyjnym Władysławów, gm. Wola Krzysztoporska.


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 29.08.2012
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 114 142