RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 23.09.2011, zmiana z dnia 27.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie z dnia 27.09.2011r., znak: RB.6220.5.2011
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 27.09.2011, zmiana z dnia 06.10.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie z dnia 05.10.2011r., znak: RB.7624-58/09
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 06.10.2011, zmiana z dnia 06.10.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym z dnia 06.10.2011r. znak: RB.6220.1.2011
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 06.10.2011, zmiana z dnia 25.10.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie z dnia 25.10.2011r., znak:RB7624-1/2011
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 25.10.2011, zmiana z dnia 26.10.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym z dnia 26.10.2011 r. , znak:p RB.7624-6/2010
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 26.10.2011, zmiana z dnia 02.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczeie z dnia 27.10.2011r., znak: RB.6220.4.2011
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 02.11.2011, zmiana z dnia 02.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano postanowienie z dnia 2.11.2011r. znak: RB.7624-1/2011
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 02.11.2011, zmiana z dnia 02.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów opiniujących z dnia 02.11.2011r., znak: RB.6220.16.2011
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 02.11.2011, zmiana z dnia 02.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie z dnia 27.10.2011r., znak: RB.6220.4.2011
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 02.11.2011, zmiana z dnia 07.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie znak: RB.7624-6/2010 z dnia 07.11.2011r.
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 07.11.2011, zmiana z dnia 14.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zawiadomienie z dnia 14.11.2011 r. znak: RB.6220.17.2011
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 14.11.2011, zmiana z dnia 21.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  DodanoeZawiadomienia z dnia 21.11.2011 r. znak:RB.6220.18.2011
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 21.11.2011, zmiana z dnia 21.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa z dnia 21.11.2011 r., znak: RB.6220.18.2011r.
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 21.11.2011, zmiana z dnia 25.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zawiadomieni o ponownym rozpatrywaniu strawy z dnia 23.11.2011 r., znak: RB.7624-66/09
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 25.11.2011, zmiana z dnia 28.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano wystapienie do PPIS z dnia 28.11.2011 r. znak:RB.7624-66/09
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 28.11.2011, zmiana z dnia 28.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano wystąpienie do RDOŚ z dnia 28.11.2011r., znak:RB.7624-6609
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 28.11.2011, zmiana z dnia 01.12.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie dnia 30.11.2011 r. znak: RB.6220.8.2011
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 01.12.2011, zmiana z dnia 08.12.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie z dnia 07.12.2011 r. znak: RB.6220.17.2011
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 08.12.2011, zmiana z dnia 12.12.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano obwieszczenie z dnia 08.12.2011 znak:RB.6220.13.2011
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 12.12.2011, zmiana z dnia 15.12.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie z dn.14.12.2011 znak:RB.6220.16.2011
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 15.12.2011, zmiana z dnia 21.12.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie z dn.19.12.2011 r. znak:RB.6220.9.2011o wydanej decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech hal magazynowych z towarzyszącymi budynkami, obiektami oraz infrastrukturą Centrum Logistycznego PROLOGIS Park Piotrków II w miejscowości Majków Duży, dz. nr ewid. 438/2 obręb Majków Duży, gmina Wola Krzysztoporska
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 21.12.2011, zmiana z dnia 27.12.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie z dn. 27.12.2011 r. znak: RB.7624-4/10 w sprawie wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) ,,BOROWA I”, zlokalizowanego na części działek gruntu nr 188/2, 189/2, 190/3 w miejscowości Borowa, gm. Wola Krzysztoporska
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 27.12.2011, zmiana z dnia 27.12.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zawiadomienie z dn.27.12.2011 r, znak: RB.6220.16.2011 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 27.12.2011, zmiana z dnia 30.12.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Postanowienie z dn. 29.12.2011 r. znak:RB.6220.17.2011 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 62/4, 63/4, 124 ob. geodezyjny Krzyżanów, gm. Wola Krzysztoporska do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 30.12.2011, zmiana z dnia 11.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmieniono tytuł podstrony i nazwę w podmenu.


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 30.12.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 086