RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 17.12.2015, zmiana z dnia 17.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obiweszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 17.12.2015, zmiana z dnia 18.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 18.12.2015, zmiana z dnia 22.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 22.12.2015, zmiana z dnia 28.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 28.12.2015, zmiana z dnia 08.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 08.01.2016, zmiana z dnia 08.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 08.01.2016, zmiana z dnia 08.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 08.01.2016, zmiana z dnia 08.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 08.01.2016, zmiana z dnia 24.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.:Obwieszczenie z dn. 16.02.2016 r., znak: WOOŚ-I.4210.41.2015.KK.6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 24.02.2016, zmiana z dnia 09.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument:Zawiadomienie z dn..26.02.2016 r., znak: RB. 6220.9.2015 o wydaniu postanowienia z dn.26.02.2016 r. znak: RB.6220.9.2015 w którym stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr ewid. 100 oraz 99, 101 (oddziaływanie rotora), obręb Woźniki gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 09.03.2016, zmiana z dnia 09.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 26.02.2016r., znak: WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.28 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr woj. świętokrzyskiego).
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 09.03.2016, zmiana z dnia 09.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 26.02.2016r., znak: WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.29 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr woj. świętokrzyskiego).
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 09.03.2016, zmiana z dnia 25.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 25.05.2016, zmiana z dnia 26.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 26.07.2016, zmiana z dnia 05.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Zawiadomienie o wydaniu obwieszczenia z dnia 04 sierpnia 2016 r., znak: RB.6220.9.2016 dotyczącego wniosku Pani Olgi Lewandowicz, P.P.U.H. Viktoria, Olga Lewandowicz, ul. Sieradzka 1, 98-170 Widawa w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr ewid. 100 oraz 99, 101 (oddziaływanie rotora), obręb Woźniki gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 05.08.2016, zmiana z dnia 26.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: obwieszczenie z dnia 17.10.2016 r., znak: RB.6220.6.2012 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) ,,Mąkolice VIII”, położonego w miejscowości Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski, woj. łódzkie na części działek gruntu 221 na powierzchni zalegania zasobów geologicznych oraz projektowanego obszaru i terenu górniczego 1,17 ha.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 26.10.2016, zmiana z dnia 20.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok. : Obwieszczenie znak: RB.6220.6.2015 z dnia 18.01.2017 r. o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) ,,Mąkolice VIII”, położonego w miejscowości Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski, woj. łódzkie na części działek gruntu 221 na powierzchni zalegania zasobów geologicznych oraz projektowanego obszaru i terenu górniczego 1,17 ha.
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 06.07.2011, zmiana z dnia 06.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano obwieszczenia i zawiadomienia
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 06.07.2011, zmiana z dnia 06.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano zawiadomienie.
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 06.07.2011, zmiana z dnia 06.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie.
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 06.07.2011, zmiana z dnia 06.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawie wizualnych.
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 06.07.2011, zmiana z dnia 06.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie.
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 06.07.2011, zmiana z dnia 08.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie.
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 08.07.2011, zmiana z dnia 08.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dano obwieszczenie.
 • Decyzje środowiskowe (z dnia: 08.07.2011, zmiana z dnia 08.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano obwieszczenie


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 08.07.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 114