RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Statut i regulaminy (z dnia: 24.09.2014, zmiana z dnia 10.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (Zarządzenie nr 48/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska)
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 20.02.2015, zmiana z dnia 20.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13.02.2015 r., znak: WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.2 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S12 oraz S74.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 20.02.2015, zmiana z dnia 05.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie nowych obwieszczeń.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 05.08.2015, zmiana z dnia 05.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zawiadomienia
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 05.08.2015, zmiana z dnia 05.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  .
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 05.08.2015, zmiana z dnia 05.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  .
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 05.08.2015, zmiana z dnia 05.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  .
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 05.08.2015, zmiana z dnia 05.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  .
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 05.08.2015, zmiana z dnia 05.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie obwieszczenia.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 05.08.2015, zmiana z dnia 25.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 25.09.2015, zmiana z dnia 21.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 02.10.2015 r. znak WOOŚ.I-4201.1.2014.JCH.44 dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczacym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu".
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 21.10.2015, zmiana z dnia 21.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12.10.2015r., znak: KO.461-182/15 dotyczące utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 09.07.2015r., znak: RB.6220.16.2011.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 21.10.2015, zmiana z dnia 21.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Zawiadamiam o wydaniu postanowienia znak: RB.6220.3.2015 w którym stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu skupu złomu stalowego, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 480/69 i 480/103 w obrębie Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 21.10.2015, zmiana z dnia 21.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.: Zawiadomienie z dnia 19.10.2015 r., znak: RB.6220.7.2015 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym: dz. nr 692 ob. Jeżów, dz. nr 134 ob. Wygoda, dz. nr 196, 139/4, 122 ob. Siomki, dz. nr 110 ob. Gąski, dz. nr 558, 788/9, 550/2, 551/2, 552/14, 552/12, 552/10, 553/8, 553/6, 554/12, 554/14, 554/10, 555/17, 555/13, 555/15, 555/11, 556/9, 556/11, 557/24, 557/26, 557/32, 557/28, 557/30 ob. Bujny.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 21.10.2015, zmiana z dnia 21.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.:Zawiadomienie z dnia 20.10.2015 r., znak: RB.6220.1.2012 w sprawie wydłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163/1 i 163/2, 164/1 i 164/2 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 21.10.2015, zmiana z dnia 05.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 05.11.2015, zmiana z dnia 05.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 05.11.2015, zmiana z dnia 09.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 09.11.2015, zmiana z dnia 13.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 13.11.2015, zmiana z dnia 13.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 13.11.2015, zmiana z dnia 16.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 16.11.2015, zmiana z dnia 20.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 20.11.2015, zmiana z dnia 03.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 03.12.2015, zmiana z dnia 09.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowe obwieszczenie
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 09.12.2015, zmiana z dnia 17.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowe obwieszczenie


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 09.12.2015
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 103