RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 25.05.2011, zmiana z dnia 21.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano obwieszczenie
 • - Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 26.05.2011, zmiana z dnia 31.05.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków umorzono lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011, jak również wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
 • Wyniki naboru (z dnia: 27.05.2011, zmiana z dnia 12.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację o wyniku naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Budownictwa.
 • Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 31.05.2011, zmiana z dnia 05.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Siomki.
 • Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 02.06.2011, zmiana z dnia 02.06.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację dot. wyborów ławników na kadencję 2012-2015.
 • Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 02.06.2011, zmiana z dnia 02.06.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana nazwy ogłoszenia
 • Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 02.06.2011, zmiana z dnia 15.06.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  W związku ze zmianą przepisów od dnia 14.06.2011 r. dodano obowiązujące formularze dokumentów.
 • Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 15.06.2011, zmiana z dnia 15.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informacje na sesję Rady Gminy - sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
 • Strona główna (z dnia: 18.06.2011, zmiana z dnia 25.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych.
 • Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 05.07.2011, zmiana z dnia 26.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie.
 • Wyniki naboru (z dnia: 12.07.2011, zmiana z dnia 13.10.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Budownictwa.
 • Planowanie przestrzenne (z dnia: 21.07.2011, zmiana z dnia 14.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice Duże w Gminie Wola Krzysztoporska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (14.09.2012 r.)
 • Strona główna (z dnia: 25.07.2011, zmiana z dnia 25.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych.
 • Strona główna (z dnia: 25.07.2011, zmiana z dnia 25.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana ustawień wizualnych.
 • Strona główna (z dnia: 25.07.2011, zmiana z dnia 01.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 26.07.2011, zmiana z dnia 01.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia.
 • - Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 01.08.2011, zmiana z dnia 01.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przeniesienie ogłoszenia do działu - \'Grunty\'.
 • - Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 01.08.2011, zmiana z dnia 18.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie o wykazie lokali.
 • Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 01.08.2011, zmiana z dnia 07.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Siomki.
 • - Ogłoszenia i komunikaty (z dnia: 18.08.2011, zmiana z dnia 09.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
 • WYBORY 2011 (z dnia: 21.08.2011, zmiana z dnia 21.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • WYBORY 2011 (z dnia: 21.08.2011, zmiana z dnia 21.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • WYBORY 2011 (z dnia: 21.08.2011, zmiana z dnia 23.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informacje.
 • WYBORY 2011 (z dnia: 23.08.2011, zmiana z dnia 23.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • WYBORY 2011 (z dnia: 23.08.2011, zmiana z dnia 23.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 23.08.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 075