RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 16.05.2014, zmiana z dnia 18.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Edycja układu wizualnego
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 18.05.2014, zmiana z dnia 27.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  ogłoszenie - dotyczy nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 726 o pow. 0,07 ha, położonej w obrębie Kacprów
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 27.05.2014, zmiana z dnia 28.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 28.05.2014, zmiana z dnia 28.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień wizualnych.
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 28.05.2014, zmiana z dnia 03.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  ogłoszenie o przetargu
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 03.06.2014, zmiana z dnia 03.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  ogłoszenie
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 03.06.2014, zmiana z dnia 03.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  akapit
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 03.06.2014, zmiana z dnia 20.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu lokalu użytkowego /garażu/ przeznaczonego do wynajęcia
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 20.06.2014, zmiana z dnia 15.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - część działki, oznaczonej nr 480/122, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 15.07.2014, zmiana z dnia 15.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  korekta tytułu
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 15.07.2014, zmiana z dnia 15.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  akapit
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 15.07.2014, zmiana z dnia 22.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 22.08.2014, zmiana z dnia 12.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska.
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 12.09.2014, zmiana z dnia 08.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole, położonej w miejscowości Kolonia Woźniki (data zam. 07.10.2014 r.)
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 08.10.2014, zmiana z dnia 28.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość zabudowana oznaczona nr ewidencyjnym działki 25/2 o pow. 1,8926 ha, położoną w obrębie Parzniewice Duże
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 28.10.2014, zmiana z dnia 28.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. GN-II.GN.III.PJ.7720/12/16/19
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 28.10.2014, zmiana z dnia 04.12.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia (lokale użytkowe znajdujące się w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki nr 32 oraz w budynku Placówki Oświatowej w Gomulinie przy ulicy Szkolnej nr 2) (data zam. 04.12.2014 r.)
 • Ogłoszenia i komunikaty 2015 - nieruchomości (z dnia: 13.01.2015, zmiana z dnia 13.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Parzniewice Duże, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 25/2 o powierzchni 1,8926 ha, mającej urządzoną księgę wieczystą KW PT1P/00100439/3 (data dodania: 13.01.2015 r.).
 • Ogłoszenia i komunikaty 2015 - nieruchomości (z dnia: 13.01.2015, zmiana z dnia 13.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ogłoszenia i komunikaty 2015 - nieruchomości (z dnia: 13.01.2015, zmiana z dnia 25.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - działka oznaczona numerem ewidencyjnym 53 o powierzchni 0,96 ha w tym RIIIa-0,95 ha i rów – 0,01 ha w miejscowości Jeżów (data dodania: 25.02.2015 r.)
 • Ogłoszenia i komunikaty 2015 - nieruchomości (z dnia: 25.02.2015, zmiana z dnia 31.03.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: dwa lokale mieszkalne znajdujące się w budynku gminnym w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 21 m. 1 i przy ulicy Kościuszki 27 m. 38 (data dodania: 30.03.2015 r.)
 • Ogłoszenia i komunikaty 2015 - nieruchomości (z dnia: 31.03.2015, zmiana z dnia 14.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: dwa lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach gminnych w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 23 m. 44 i przy ulicy Kościuszki 29 m. 12, oraz Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Parzniewice Duże, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 25/2 o powierzchni 1,8926 ha, mającej urządzoną księgę wieczystą KW PT1P/00100439/3
 • Ogłoszenia i komunikaty 2015 - nieruchomości (z dnia: 14.04.2015, zmiana z dnia 04.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (data zam. 26.05.2015 r.)
 • Ogłoszenia i komunikaty 2015 - nieruchomości (z dnia: 04.06.2015, zmiana z dnia 04.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ogłoszenia i komunikaty 2015 - nieruchomości (z dnia: 04.06.2015, zmiana z dnia 19.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska na I przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaż lokali mieszkalnych.


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 04.06.2015
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 083