RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 22.05.2013, zmiana z dnia 10.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 10.06.2013, zmiana z dnia 18.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wola Wola Krzysztoporska oznaczonej nr działek: 480/16 o powierzchni 0,3867 ha i 480/123 o powierzchni 1,84 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą PT1P/00056288/5 (18.06.2013 r.)
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 18.06.2013, zmiana z dnia 18.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 18.06.2013, zmiana z dnia 28.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska (27.06.2013 r.)
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 28.06.2013, zmiana z dnia 28.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 28.06.2013, zmiana z dnia 22.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 22.07.2013, zmiana z dnia 30.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenia
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 30.07.2013, zmiana z dnia 02.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej mającej urządzoną księgę wieczystą nr KW PT1P/00056288/5, oznaczona w ewidencji gruntów nr działek: 480/16 o powierzchni 0,3867 ha i 480/123 o powierzchni 1,84 ha, położona w obrębie Wola Krzysztoporska stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 02.08.2013, zmiana z dnia 23.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu pomieszczeń użytkowych przeznaczonych do wynajęcia wraz z placem zabaw przy Przedszkolu w Szkole Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 (data zam. 23.07.2013 r.)
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 23.08.2013, zmiana z dnia 04.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na najem części nieruchomości położonej w Bujnach, oraz pomieszczeń użytkowych Przedszkola wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach (04.09.2013 r.)
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 04.09.2013, zmiana z dnia 11.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenia
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 11.09.2013, zmiana z dnia 26.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłosznie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w Woli Krzysztoporskiej, będących w użytkowaniu wieczystym (nr KW PT1P/00092390/7) lub stanowiących własność( nr KW PT1P/00052773/4), Gminy Wola Krzysztoporska
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 26.09.2013, zmiana z dnia 13.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenia Wójta Gminy o przetargach ustnych nieograniczonych na na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole, położonej w miejscowości Kolonia Woźniki, oraz sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 206 (zabudowana) o powierzchni 0,26 ha, mająca urządzoną księgę wieczystą KW PT1P/00087380/6 i działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 207 o powierzchni 0,04 ha, mająca urządzoną księgę wieczystą KW PT1P/00093310/0 - położonej w obrębie Kozierogi
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 13.11.2013, zmiana z dnia 13.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 13.11.2013, zmiana z dnia 13.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 13.11.2013, zmiana z dnia 20.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - nieruchomość rolna położona w obrębie Parzniewice Duże (19.11.2013 r.)
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 20.11.2013, zmiana z dnia 06.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 27.01.2014, zmiana z dnia 27.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach: Siomki, Wola Krzysztoporska, oraz Mąkolice.
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 27.01.2014, zmiana z dnia 29.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Woli Krzysztoporskiej, będących w użytkowaniu wieczystym (nr KW PT1P/00092390/7) lub stanowiących własność (nr KW PT1P/00052773/4) Gminy Wola Krzysztoporska
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 29.01.2014, zmiana z dnia 25.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 25.02.2014, zmiana z dnia 18.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole, położonej w miejscowości Kolonia Woźniki
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 18.03.2014, zmiana z dnia 18.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 18.03.2014, zmiana z dnia 10.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia - część nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki oznaczonej numerem działki 373/1, oraz ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 10.04.2014, zmiana z dnia 16.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, - Mąkolice: dz. nr 237 o pow. 1,0033 ha
 • Ogłoszenia i komunikaty 2014 - nieruchomości (z dnia: 16.05.2014, zmiana z dnia 16.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie załącznika


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 16.05.2014
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 113 073